Turistični nastanitveni obrati, ki so sicer tudi v marcu obratovali le ob upoštevanju pogojev o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, so prejšnji mesec zabeležili malo manj kot 24.500 prihodov turistov (69 odstotkov manj kot v marcu 2020) ter malo manj kot 103.800 njihovih prenočitev (58 odstotkov manj). Od tega je bilo 11.700 prihodov domačih turistov (67 odstotkov manj kot v marcu 2020) in 52.500 njihovih prenočitev (54 odstotkov manj) ter 12.700 prihodov tujih turistov (71 odstotkov manj) in malo manj kot 51.300 njihovih prenočitev (61 odstotkov% manj kot v marcu 2020).

Največ so pri nas prenočevali Hrvati in Italijani

Od tujih turistov so v letošnjem marcu ustvarili največ prenočitev turisti iz Hrvaške (malo več kot 5300 prenočitev ali 10 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov), sledili so jim turisti iz Italije (malo manj kot 5200 prenočitev ali 10 odstotkov), Srbije in Nemčije (po 7 odstotkov), ter Bosne in Hercegovine ) in Avstrije (po 6 odstotkov).

Največ turističnih prenočitev je bilo zabeleženih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (malo manj kot 31.000 prenočitev ali 30 odstotkov vseh prenočitev), sledile so gorske občine (24 odstotkov vseh prenočitev), občina Ljubljana (14 odstotkov) in ostale mestne občine (12 odstotkov). Več kot 10.000 prenočitev turistov so v marcu našteli v občini Ljubljana (15.000 prenočitev) in v občini Kranjska Gora (11.300 prenočitev). Največ prenočitev turistov so zabeležili v hotelih (65.800 prenočitev ali 63 odstotkov vseh prenočitev), sledile so jim zasebne sobe, apartmaji in hiše (19.400 prenočitev ali 19 odstotkov vseh prenočitev).

V prvih treh mesecih leta 2021 je bilo v nastanitvenih obratih zabeleženih 55.000 prihodov turistov ali 92 odstotkov manj kot v istem obdobju lani in 255.000 njihovih prenočitev oziroma 86 odstotkov manj kot v istem obdobju 2020.