Turistično društvo Gorje ima že dolgoletno tradicijo skrbi za eno najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti in naravno vrednoto državnega pomena, sotesko Vintgar. Ta v teh dneh ponovno odpira svoja vrata. A za to je bilo potrebnega kar nekaj dela, pravi strokovni vodja društva Tomaž Bregant. »Dve tretjini podestov v soteski je novih, saj so se poškodovali, ko smo urejali brežini. Ti sta na obeh straneh soteske po žledu ogoleli, drevesa so napadli podlubniki in ostala so suha drevesa, ki so predstavljala zelo veliko grožnjo za obiskovalce. A s sanacijo smo sprožili veliko kamenja, pa tudi druge razmere, kot je bila deževna jesen in veliko snega, so dodatno pripomogle k eroziji. Ampak vse nam je uspelo pravočasno urediti,« je zadovoljen. Ponekod so steze še dodatno zamejili z leseno ograjo, saj želijo ljudem preprečiti dostop do struge, ker s tem pospešujejo erozijo.

Odpiralni čas bodo prilagajali potrebam

Kakšen bo urnik odprtosti soteske v nadaljevanju, na TD Gorje zaradi spremenljivih razmer še ne upajo napovedati. Vsekakor računajo na zmeren in ne množičen obisk, kakršnega so bili navajeni še vse do lanske sezone. »Razmeram se bomo prilagajali. Za zdaj bo soteska odprta od 9. do 16. ure, ob koncu tedna pa do 17. ure. Če se bo pokazala potreba, pa bomo odpiralni čas podaljševali,« pravi. Način obiskovanja tudi za letos ostaja enak, kot je bil v lanski sezoni, opozarja Bregant. Ogled soteske je torej možen v eni smeri. Vstop v sotesko je v Podhomu, izstop pa pri slapu Šum na spodnji strani soteske. »Obiskovalec nato izbere eno od povratnih poti bodisi prek Homa do svete Katarine nazaj na izhodiščno točko ali v smeri proti Bledu ali prek Blejske Dobrave skozi Strmo stran nazaj v smeri Podhoma. Vse poti so primerno označene in urejene,« dodaja.

Za takšen način obiskovanja so se odločili že v prejšnji sezoni, ko so se po rekordnih sezonah soočali s preveliko gnečo v soteski, ki bi lahko ogrozila tudi varnost obiskovalcev, z enosmernim ogledom soteske pa so razmere umirili. A že lani je enosmerno obiskovanje soteske pomagalo tudi pri zagotavljanju epidemiološke varnosti, zato so kljub pričakovanemu manjšemu obisku od rekordnih takšen način obiskovanja ohranili. Z njim namreč lahko zagotavljajo zadostno varnostno razdaljo med obiskovalci in preprečujejo nedovoljene stike. »Koncept obiskovanja bo ostal takšen tudi v bodoče, izkušnja lanskega leta je pozitivna, obiskovalci so uveljavljeni način sprejeli z odobravanjem in razumevanjem,« pravi Bregant. »Menimo, da s to novostjo obiskovalcev nismo oškodovali, pač pa bodo le marsikaj pridobili, saj bodo lahko svoj obisk soteske opravili v miru brez neprijetnega srečevanja na najožjih mestih. Lahko bodo v miru opazovali naravno in kulturno dediščino in tako bo doživetje Vintagrja zagotovo prijetnejše, kot je bilo doslej,« pravi Bregant.

Če bo treba, bodo obisk omejevali

V preteklosti je sotesko Vintgar pestil množični obisk, ki ga je komajda še vzdržala. Na leto jo je obiskalo okoli 400.000 obiskovalcev (lani 130.000), ob čemer je treba vedeti, da je soteska odprta le od pomladi do jeseni.

Bregant pravi, da bi ob preveliki obremenitvi soteske lahko v prihodnje njen obisk začeli omejevati. Tako bi lahko vstop v Vintgar zagotovili le tistim, ki bi si za to rezervirali termin ali predhodno kupili vstopnico, saj jih je možno kupiti tudi prek spleta.

Prav zato, ker gre za posebnost ne le v slovenskem, pač pa tudi svetovnem merilu, pa se je Turistično društvo Gorje lotilo priprave in izdaje posebne publikacije, ki poudarja zavedanje o pomembnosti in krhkosti naravnega okolja, ki ga prav zaradi obiskovanja želijo še toliko bolj ohranjati in tudi varovati.