Septembra 2020 sta se Nova KBM in Abanka združili v novo, večjo banko z imenom Nova KBM. Iz dveh velikih ekip, uspešnih timov in izjemnih sodelavcev je nastala nova ekipa z okoli 2000 zaposlenimi. Iz različnih okolij – Maribora, Celja in Ljubljane ter iz poslovalnic po vseh Slovenij. Eden od največjih izzivov ob združitvi je bil, kako povezati nove sodelavce v enotno družbo s skupnimi cilji in ambicijami. »Z novimi skupnimi vrednotami, ki so jih zasnovali zaposleni sami, poslanstvom in vizijo banke smo postavili smer, v katero želimo, želeli smo si tudi, da se zaposleni zares spoznajo med seboj in se povežejo,« pojasnjuje Branka Dečman Terzič, direktorica oddelka korporativno komuniciranje na Novi KBM.

Kako povezati na daljavo?

Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo covida-19, je bila več kot polovica zaposlenih na delu od doma, tako da se niti v pisarnah niso več srečevali, komunicirali so le prek MS Teams. Soočeni z izzivom, kako vseeno omogočiti zaposlenim, da se povežejo in spoznajo, so se lotili projekta Virtualno tekmovanje skupine Nova KBM (zaposleni iz Nove KBM, nekdanje Abanke in Summit Leasinga).

K tekmovanju, ki je potekalo od septembra do decembra 2020, so povabili vse zaposlene v skupini. Zgradili so (intranetno) spletno platformo, na katerem so se sodelujoči prijavili, se povezali v ekipe, na njej so komunicirali z ekipami, objavljali izzive, rezultate in lestvico točk ekip, predvsem pa svoje izjemne izdelke. Ekipe so se srečale s petimi izzivi, ki so jih razkrivali sproti, za vsakega so imele ekipe približno dva tedna časa.

»Začeli smo z vabilom zaposlenim, da se prijavijo na tekmovanje in povežejo v ekipe,« se spominja Branka Dečman Terzič. To je bil že prvi izziv – ekipe so morale biti mešane, sestavljene iz zaposlenih iz vseh treh podjetij, z vsaj treh različnih oddelkov in obeh spolov.

Naslednji izzivi so bili: predstaviti vrednote banke sodelavcem na čim bolj ustvarjalen način, dobrodelni izziv »Naredite nekaj dobrega in pomagajte«, skupinske aktivnosti ekipe ter kviz, v katerem so morale ekipe pokazati znanje o storitvah banke. Tekmovanje se je končalo s podelitvijo nagrad najboljšim na virtualnem novoletnem srečanju zaposlenih. Prijavilo se je 432 zaposlenih, sestavili so 44 ekip. Ekipe so na strani olimpijade objavile več kot 200 videov, ki so jih izdelale same, samoiniciativno in brez zunanje podpore ali sredstev banke. »Največje presenečenje pa je bil dobrodelni izziv, v katerem so ekipe same izvedle kar 216 dobrodelnih aktivnosti,« meni Dečman-Terzičeva. Prodoren kadrovski pristop je bil umeščen tudi na Dnevnikovem natečaju Zlata praksa 2020.