Med ministrstvi ni bilo omenjeno glavno ministrstvo, ki izdaja tehnične predpise in naj bi izvajalo monitoring ter nadzor nad izpolnjevanjem tehničnih norm. To je okoljsko (MOP), ki se s tem področjem ne ukvarja, kot bi pričakovali, saj ni izdalo obvezne razlage številnih obvezujočih predpisov (ki si jih v praksi vsak razlaga po svoje), ni eksplicitno določilo inšpekcijskega organa za nadzor, niti protokola za dokazovanje ustreznosti stavb na tem področju, še manj pa je poskrbelo za monitoring kakovosti notranjega zraka, medtem ko monitoring zunanjega zraka deluje.

Predvidevam pa, da bodo, če sploh, naslovljena ministrstva odgovorila, da njihove investicije ustrezajo tehničnim zahtevam, saj imajo uporabna dovoljenja, in se tako ognila neposredni odgovornosti za slabo stanje na terenu.

Ko gre za večje prezračevalne sisteme, je treba upoštevati novo stvarnost, to je možen prenos virusov, ki se v obliki aerosola lahko prenašajo po zraku. Seveda je tudi prej obstajala ta nevarnost, vendar pa so »stari« virusi povzročali veliko manj zdravstvenih težav. Namreč, v vsakem rekuperatorju, ki je srce prezračevalnega sistema z vračanjem toplote, lahko pride do prenosa oziroma mešanja odpadnega zraka s svežim dovajanim zrakom v bivalne prostore. Manj je te nevarnosti pri ploščatih prenosnikih toplote, kjer so zračna tokova in poti, po katerih poteka zrak, povsem ločeni. Večja potencialna nevarnost pa obstaja pri tako imenovanih rotacijskih regeneratorjih, to so rekuperatorji, kjer se med dvema zračnima tokovoma dovodnega in odvajanega zraka vrti perforirano kolo, katerega površina je nekaj časa v toku čistega zunanjega in nekaj časa v toku odvajanega zraka, v katerem so tudi virusi.

Da so ti sistemi morebitna potencialna nevarnost za prenos virusov, je takoj zaznalo evropsko združenje za klimatizacijo Rehva in je zato v marcu lanskega leta izdalo priporočilo, da se ti sistemi ob upoštevanju previdnostnega načela izklopijo iz delovanja. To priporočilo sem marca 2020 tudi objavil na strani našega podjetja. Ker pa je to pomenilo veliko težavo za veliko tovrstnih sistemov in naprav, je na Rehvo pritisnila industrija in je zato aprila izdala drugo priporočilo, v katerem previdnostno načelo ni več bilo upoštevano, ampak so navedli, da ni dokaza o prenosu novega virusa prek takšnih naprav in da tovrstne naprave lahko obratujejo ob ustreznih tehničnih parametrih (tlačna razlika, pozicija ventilatorja…).

Na žalost je dokaz o prehitrem spreminjanju navodil prišel kar iz Slovenije, iz doma starejših občanov pri Zidanem Mostu, kjer se je prek vrtečih se koles prenašal virus in je okužil varovano zdravo populacijo, posledice pa so bile tragične. Ta žalostna izkušnja nas torej uči, da morajo biti sistemi prezračevanja v javnih stavbah zasnovani na veliko višjem sanitarnotehničnem nivoju in da se morajo v bolnišnicah in DSO prezračevati prostori z okuženimi bolniki ali uporabniki popolnoma ločeno, s svojim prezračevalnim sistemom.

Namesto da bi naša priporočila, ki smo jih objavili na svoji internetni strani, proizvajalci rotacijskih naprav razumeli kot objektivna in dobronamerna, smo doživeli hladen tuš. Pričakovali smo, da bo naša prva objava o tej zadevi sprejeta odgovorno in racionalno in da jo bo povzel NIJZ, ki smo ga o tem obvestili. Zgodilo se je drugače: NIJZ ni natančno povzel vsebine in ni imenoval potencialno problematične tehnologije; podjetje iz Maribora, ki ga sicer sploh nismo omenili, ima pa enako ime kot evropski proizvajalec Systemair, ki smo ga med drugimi tovrstnimi evropskimi proizvajalci omenili, pa nas je tožilo zaradi domnevne materialne škode, ki smo mu jo povzročili z omembo »njegovega« imena, ne da bi škodo dokazalo.

Menili smo, da je zajetna odškodninska tožba nesmiselna, saj škode tožnik ni dokazal in je ne more dokazati, a nas je odvetnik obvestil, da so v slovenskem parlamentu v imenu ljudstva sprejeli zakon, po katerem je možno izterjati materialno škodo, ne da bi jo tožniku bilo treba sploh dokazati!

Tako z dr. Kebrom čakava: on na odgovor ministrstev, jaz pa na razplet tožbe, s katero me želijo kaznovati za to, ker sem na problem pravočasno in natančno opozoril.

Bojko Jerman, Dolsko