Motorna žaga je v kranjski knjižnici stvari, ki so jo poimenovali KR po stvar, najpogosteje izposojeni predmet. Sledita drobilnik vej in drugo orodje za delo okoli doma, ki je pri mnogih Gorenjcih ta čas v polnem teku, saj je čas za urejanje vrtov in okolice. Knjižnica stvari z imenom KR po stvar je neprofitni projekt kranjskih tabornikov, združenih v Zvezo tabornikov občine Kranj. Pobuda zanjo je prišla iz Rodu Staneta Žagarja mlajšega, nam je pojasnil eden od pobudnikov Jure Ausec. Uradno so knjižnico stvari vzpostavili prejšnji mesec in se kmalu lahko pohvalili z okoli 20 registracijami in kar nekaj izposojami. »Odzivi so zelo dobri,« pravi naš sogovornik. Zagonska sredstva za KR po stvar so kranjski taborniki zbrali s prostovoljnimi prispevki na mednarodni donatorski skavtski platformi.

Da ne bi bilo treba kupovati vsega

»Knjižnice stvari delujejo na podoben način kot običajne knjižnice, le da si uporabniki namesto knjig izposojajo različne predmete. Njihova dodana vrednost je, da so okolju prijazna alternativa množični potrošnji, saj prispevajo k manj odpadkov in manjši porabi naravnih virov,« poudarja Ausec. Opozarja, da se koncepta niso domislili v Kranju, pač pa so ga povzeli po ljubljanski knjižnici reči, ki deluje že šest let in ima bogate izkušnje, te pa tudi Kranjčanom pridejo prav. »Kot taborniki imamo veliko opreme, ki jo potrebujemo enkrat na leto, ko imamo taborjenje. Prav motorna žaga, ki so si jo uporabniki doslej najpogosteje izposodili, je ves preostanek leta ležala v skladišču. Škoda bi bilo, da bi jo nekdo, ki jo bo prav tako le občasno potreboval, moral kupiti.«

Oprema, ki jo imajo na voljo taborniki, pa kljub vsemu ne zadostuje za vse potrebe. »Uporabniki in potencialni uporabniki nam sporočajo, kaj vse bi še potrebovali, in tako oblikujemo seznam želja, pri tem pa upoštevamo tudi izkušnje drugih podobnih knjižnic,« pravi Ausec. V Ljubljani na primer je poleti in jeseni, ko je čas pobiranja sadja in zelenjave, ves čas v izposoji več sušilnikov sadja, zato bi bilo dobro razmisliti, da bi imeli tudi v Kranju na voljo več kot enega. Sicer pa so denimo že uresničili željo uporabnikov po prikolici za kolo, precej želja je bilo tudi po izposoji globinskega sesalnika, preši za sadje za pridelavo sokov, strešnega nosilca za avto… »Zbiramo tudi različne predmete za ustvarjanje, kot so pletilke, kvačke, potrebovali bi akcijsko kamero,« našteva Ausec.

Do članstva z donirano stvarjo

Načinov, kako se včlaniti v knjižnico stvari, je več. »Če ima nekdo doma kakšno stvar, vzemimo za primer sušilnik sadja, ki ga uporablja le sem in tja kdaj, ga želimo spodbuditi, da nam ga donira, v zameno pa brezplačno postane član naše knjižnice stvari. To pomeni, da si lahko kadar koli izposodi svoj sušilnik sadja pa tudi vse druge pripomočke, ki jih imamo na voljo v knjižnici. Bistvo naše knjižnice stvari ni, da manjkajoče artikle s seznama želja uporabnikov nakupimo, ampak da ljudi spodbudimo k njihovemu doniranju in s tem pogostejši uporabnosti za vse člane,« pojasnjuje naš sogovornik.

Kaj pa če doma ne hranimo predmetov, ki bi jih uporabljali le občasno in bi še komu prišli prav? »Včlaniti se je mogoče tudi s plačilom članarine 25 evrov za celoletno uporabo izdelkov,« pojasnjuje Ausec. Izposoditi si je mogoče tri predmete za en teden, če niso rezervirani, se lahko izposoja tudi podaljša. »Vsak predmet pa ima tudi ocenjeno vrednost. Če ga uporabnik izgubi ali poškoduje, je dolžan poravnati celoten znesek,« pravila opisuje naš sogovornik.