Večina te prihodnosti je v zadnjih letih postala nejasna. V EU ni ene same osebe, ki je covid-19 in njegove posledice ne bi prizadeli. Državljani se sprašujejo, kakšno bi po tej krizi moralo biti bolj odporno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Želijo, da bi bili bolje pripravljeni na učinkovito soočanje s skupnimi izzivi, s katerimi se soočamo kot Evropejci, pa tudi z našimi vrednotami in interesi. Oblikovali bodo konkretne predloge, ki bodo odločilni za izid konference. To je edinstvena priložnost za vsakogar, da oblikuje prihodnost Evrope prihodnjih desetletij in naprej.

Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli, portugalski predsednik vlade António Costa v imenu predsedstva Sveta EU in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen so prejšnji mesec podpisali skupno izjavo o konferenci o prihodnosti Evrope. Ta pobuda brez primere na področju posvetovalne demokracije na ravni EU dovolj zgovorno kaže na novo vrsto politike. Tri institucije EU so se namreč prvič dogovorile, da bodo z nacionalnimi parlamenti, regionalnimi in lokalnimi organi, socialnimi partnerji in predstavniki civilne družbe sodelovale pri resnično skupnem projektu. Načela konference – vključenost, odprtost in preglednost – so vtkana v njeno delovanje in nas vodijo na vseh korakih. Ključno je, da dosežemo tiho večino, tudi če je ta kritična ali skeptična glede projekta EU.

Kako lahko državljani sodelujejo? Prek večjezične digitalne platforme (http://www.futureu.europa.eu) lahko organizirajo, registrirajo in spremljajo dogodke, predlagajo in izmenjujejo zamisli ter prispevajo k razpravi. To je glavno vozlišče za sodelovanje ljudi. Organizatorji dogodkov se morajo strinjati z listino konference, tako da prispevajo konstruktivno in se vzdržijo izmenjave nezakonitih, sovražnih ali namerno napačnih oziroma zavajajočih vsebin.

Na podlagi uveljavljenih posvetovalnih praks bodo razprave na tej platformi osredotočene na glavne teme, zapisane v skupni izjavi: podnebne spremembe in okolje; zdravje; močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta; digitalna preobrazba; vrednote in pravice, pravna država, varnost; migracije; izobraževanje, kultura, mladi in šport; EU v svetu; evropska demokracija. Vendar ta seznam ni izčrpen in ljudje lahko tudi sami predlagajo svoje zamisli. Zanesljiv mehanizem povratnih informacij bo zagotovil, da bodo ideje na platformi privedle do konkretnih priporočil za ukrepe EU.

Poleg tega lahko državljani sodelujejo tudi na vseevropskih okroglih mizah. Sodelujoči bodo izbrani naključno, tako da ne bodo zastopani osebni ali politični interesi, a vseeno izbrani tako, da bo uravnoteženo zastopanje geografsko, po spolu, starosti, socialno-ekonomskem ozadju in stopnji izobrazbe. Oblikovali bodo zamisli in politična priporočila, ki bodo vključeni v plenarno zasedanje konference in tudi v končno poročilo, ki bo upoštevano pri prihodnjem oblikovanju politik EU.

Posebnost konference je tudi v namerni odločitvi, da se izogne vnaprej določenemu izidu, saj smiselne razprave ni mogoče začeti s cilji. Čeprav se bodo nekateri vprašali, zakaj ciljnega območja nismo določili vnaprej, smo odločeni vztrajati pri tem. Pravo pot lahko namreč pokažejo le državljani. Če bi mi politiki že vnaprej določili cilj, bi s tem gotovo evropski demokraciji škodili bolj, kot če ne bi storili nič. V celoti se zavezujemo, da bomo udejanjili priporočila državljanov.

Konferenca ni rešitev za vse težave, njen namen pa ni niti nadomestiti predstavniške demokracije, temveč jo dejansko dopolnjevati. Končni izid konference bo na podlagi prispevkov državljanov predstavljen v uradnem poročilu trem predsednikom spomladi prihodnje leto. Vendar se delo tam ne bo končalo, ampak bo to podlaga politikom EU pri oblikovanju svojih prihodnjih politik, kar bo prispevalo k naši odpornejši in bolj odzivni demokraciji. Tudi mlade Evropejce spodbujamo, naj sodelujejo z nami. To je predvsem njihova prihodnost.

Tokrat bo res drugače. Družbene, tehnološke in geopolitične spremembe ne bodo čakale, da začnemo ukrepati. Odločiti se moramo, ali bomo sledili ali imeli vodilno vlogo. Upamo, da bodo nekoč ljudje gledali na to kot trenutek, ko je Evropska unija pokazala pogum in inovativnost pri odzivanju na zahteve državljanov. Kot na ključni trenutek v zgodovini evropske demokracije, ki je evropske državljane postavil neposredno v osrčje procesa oblikovanja politik EU. Vsak od nas ima pomembno vlogo pri teh skupnih prizadevanjih.

Prihodnost je v vaših rokah. Izrazite svoje mnenje.

Guy Verhofstadt je poslanec evropskega parlamenta.Ana Paula Zacarias je državna sekretarka za zadeve EU pri portugalskem predsedstvu Svetu EU. Dubravka Šuica je podpredsednica evropske komisije za demokracijo in demografijo.