Slovenija se že nekaj let pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) uveljavlja kot zelena, aktivna, zdrava. Gre za slogan, ki odseva trajnostno usmerjenost slovenskega turizma. Pod krovno znamko Slovenia Green je v slovenskem turizmu oblikovana Zelena shema, ki spodbuja trajnostno delovanje, združuje trajnostna prizadevanja in promovira zelene zgodbe slovenskega turizma. Aktualnih nosilcev znaka Slovenia Green je v Sloveniji že 61 ponudnikov nastanitev, 57 destinacij, štirje parki, osem agencij, prav toliko restavracij, tri atrakcije in ena plaža. »Slovenija se je zaradi jasne in konsistentne usmeritve v zeleni, nemnožični in butični turizem uvrstila v vrh najbolj trajnostnih destinacij na globalni ravni. Po zaslugi Zelene sheme slovenskega turizma, s katero na nacionalni ravni uspešno udejanjamo našo trajnostno zavezo, je Slovenija v mednarodnih strokovnih krogih postala prepoznaven primer dobre prakse. Ponosni smo, da je evropska potovalna komisija Zeleno shemo vzela za osnovo pri pripravi trajnostnih usmeritev za evropske destinacije. V to shemo smo letos uvedli novo kategorijo Slovenia Green Cuisine, ki jo lahko pridobijo najbolj trajnostno naravnani gostinski ponudniki,« pravi Maja Pak, direktorica STO.

Ohranjanje za naše potomce

Med tistimi, ki spodbujajo trajnostni turizem, je tudi Turistična zveza Slovenije (TZS), saj omenjeni turizem prinese naši deželi precej večje, a vzdržne gospodarske in negospodarske učinke. »Slovenija je znana kot dežela visoke stopnje naravne raznolikosti ali biotske raznovrstnosti, ki jo moramo ohranjati in ohraniti za naše potomce. Seveda pa trajnostni turizem ni in ne bo umeščen v naše turistične destinacije kar sam po sebi. Izobraževanje turističnih ponudnikov, pa tudi vseh drugih dejavnikov, ki ustvarjajo podlago za rast in napredek turizma v Sloveniji, je ključno za dojemanje resnosti ob uvajanju trajnostnih prijemov. Predvsem akterjev, ki na turizem gledajo zgolj kot na dobro poslovno priložnost, ki naj bi omogočala čim večje in hitre zaslužke,« poudarja Pavle Hevka, predsednik TZS.

Člani turističnih društev v mestih in na podeželju se zelo dobro zavedajo potreb današnjega preobremenjenega človeka, ki išče nedotaknjene kotičke naše dežele. Množični turizem proizvaja ogromne količine odpadkov, porabi ogromno energije in osiromaši domače in tuje turiste za pristen stik z naravo. »Zato se marsikdo že odloča za načrtovanje in izvedbo svoje turistične pravljice kar sam, brez posrednikov, brez turističnih organizacij in brez velikih turističnih operaterjev, predvsem pa daleč od velikih turističnih destinacij. In v to samostojnost turistov se lepo vključuje Slovenski turistični vodnik TZS, ki omogoča prav vsakemu turistu, da svoje potepanje po naši deželi – lepi in gostoljubni – organizira v skladu s svojimi željami in potrebami. In prav te želje in potrebe se vse bolj in bolj nagibajo v prid pristnega stika z naravo, tišino, mirom in občudovanjem še neoskrunjene naravne dediščine Slovenije, ki nam jo je doslej uspelo ubraniti pred prehitrim in nenadzorovanim betonskim razvojem. Slednji ne koristi nikomur – ne naravi ne ljudem. TZS bo zato tudi v prihodnje trdno podpirala vse vrste trajnostnega turizma, ki se bo razvijal v prid naravnim danostim naše dežele in primernemu blagostanju naših prebivalcev,« pravi Pavle Hevka.