S potrditvijo sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog, ki bo upravljal prenovljeno stavbo nekdanje tovarne Rog, so ljubljanski svetniki na današnji seji mestnega sveta nekdanji direktorici Javne agencije za knjigo Renati Zamida zaupali funkcijo vršilke dolžnosti direktorice zavoda. Zamida bo to delo opravljala do imenovanja direktorja s polnimi pooblastili, ki bo izbran z javnim razpisom, oziroma največ eno leto. Njena naloga v tem obdobju bo, »da opravi priprave na začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje zavoda, vse pod nadzorstvom ustanovitelja,« je razvidno iz sklepa.

Grilca bo zamenjal Nenad Senić

Na seji je bil na lastno željo razrešen odgovorni urednik brezplačne občinske revije Ljubljana Uroš Grilc. To delovno mesto je Grilc prevzel septembra 2017, kar pomeni, da je komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za razrešitev zaprosil nekaj mesecev pred iztekom štiriletnega mandata.

Grilc, ki je svojčas vodil ljubljanski oddelek za kulturo in urad za mlade, bil pa je tudi kulturni minister, je dejal, da se bo v prihodnje posvetil projektu Pravljično-doživljajske transverzale po Sloveniji, katerega bistvo je izvirne zgodbe iz slikanic predstaviti na pravljično-doživljajskih poteh in parkih v naravi.

Revijo Ljubljana, ki je nedavno doživela vsebinsko in oblikovno prenovo, bo naslednja štiri leta vodil odgovorni urednik Nenad Senić, univerzitetni diplomirani zgodovinar in novinar ter magister znanosti. Izbran je bil na javnem razpisu, na katerem sta se za funkcijo odgovornega urednika potegovala še dva kandidata.

Razpis za direktorja Pionirskega doma neuspešen

Mestni svetniki so dosedanji direktorici javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih Viktorji Potočnik podelili status vršilke dolžnosti direktorice zavoda do imenovanja novega direktorja oziroma za največ eno leto. Komisija za imenovanja je 2. aprila letos objavila razpis za direktorsko mesto. Nanj se je prijavila ena kandidatka, ki pa je komisija ni uvrstila v izbirni postopek, pač pa se je odločila razpis ponoviti. Potočnikova, ki se ji mandat izteče letošnjega junija, je za Slovensko tiskovno agencijo že v začetku aprila napovedala, da ne namerava ponovno kandidirati.

Na današnji seji je mestni svet potrdil tudi oba predloga za najvišje priznanje v Ljubljani. Naziv častnega občana bosta prejela sociologinja in filozofinja Spomenka Hribar ter odvetnik Peter Čeferin. Svetniki iz opozicijskih vrst (SDS in NSi) so predlaganima kandidatoma ugovarjali. Glede Čeferina so pripomnili, da iz obrazložitve imenovanja ni razvidno, kaj naj bi storil za ugled, pomen in razvoj prestolnice. Hribarjevi pa so nekateri očitali, da je oseba, ki naj ne bi povezovala, temveč razdvajala.