TEŠ neha obratovati najkasneje do leta 2036, ob določenih predpostavkah, najpomembnejša je, kdo in kako bo pokrival izgubo, ki se na letnem nivoju ocenjuje, pri grosistični ceni med 61 do 65 evrov/MWh in ceni CO2 kupona med 41 in 43 evra na tono, med 140 in 160 milijonov evrov na leto.

NEK I pridobi podaljšanje okoljevarstvenega soglasja in obratuje do vključno leta 2043.

Pristopi se k investiciji NEK II z odločitvijo v letih 2022–2023, s ciljem pričetka obratovanja leta 2037. Sočasno se intenzivno sodeluje pri pilotnih projektih hranjenja, pretvorbe presežkov električne energije v vodik/metan in njihovo hrambo. V odvisnosti glede na prihodnji razvoj teh tehnologij se končna odločitev o NEK II sprejme v letih 2025 do 2026.

Povečuje se instalirana kapaciteta razpršenih OVE, predvsem sončnih elektrarn, leta 2030 do 1330 MW, leta 2037 do 2580 MW in leta 2044 do 3700 MW. Te moči so upoštevane tudi v primeru začetka obratovanja NEK II v letu 2037.

HE Mokrice začne obratovati v letu 2025, štiri HE na srednji Savi pa od leta 2031 do leta 2036.

Zaradi porasta proizvodnje iz nepredvidljivih OVE se do vključno leta 2030 investira v 250 MW strateških plinskih elektrarn odprtega cikla, s potencialnimi lokacijami TE Šoštanj, TE Brestanica in lokacijo nekdanje TE Trbovlje. Sobotna priloga Dela