V rudarstvu se branimo škodljivih vplivov plinov v zaprtih prostorih, kot so metan, ogljikov dioksid, dimetilsulfid, žvepleni plini, živosrebrni hlapi, ionizirajoče sevanje, nitrozni plini po odstreljevanju, razni prašni delci itd., predvsem z močnim prezračevanjem z jamskimi in rudniškimi ventilatorji, ki škodljive pline sproti odvajajo. Seveda se uporabljajo tudi razne zaščitne maske, aparati s kisikom in reševalni aparati, toda brez učinkovitega prezračevanja delo v rudnikih ne bi bilo mogoče.

Ni mi jasno, zakaj se uničuje gostinstvo z zapiranjem lokalov ter celo teras, ko pa bi ureditev strokovnega prisilnega prezračevanja lokalov večinoma rešila vse probleme, enako velja tudi za šolske in druge zaprte objekte. Ventilatorjev, ki bi ustvarili ustrezno prepihovanje prostorov, pa menda ni težko dobiti.

Matjaž Cerovac, Šmartno ob Paki