Občina Krško bo letos sofinancirala počitniško delo dijakov in študentov v skupni vrednosti 50.000 evrov. S tem želijo mladim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev, delodajalcem pa spoznavanje potencialnih prihodnjih kadrov, so sporočili z občine.

Na javni poziv se lahko najpozneje do 21. maja odzovejo delodajalci z območja občine, ki bodo med 15. junijem in 30. septembrom letos v svoje delo na podlagi študentske napotnice vključili mlade s stalnim prebivališčem v občini Krško. Dijak oziroma študent lahko na podlagi tega poziva opravi največ 160 ur dela, delo pa bo sofinancirano v znesku šest evrov na uro.

Delodajalec lahko odda tudi več prijav, vendar skupaj za največ 640 ur počitniškega dela. Na občini pojasnjujejo, da bodo prednost pri sofinanciranju imeli delodajalci na področjih, ki so opredeljena v politiki štipendiranja za obdobje 2020–2024. Gre za področja tiskarstva, založništva, računalniških ved, kamnoseštva, strojništva, elektrotehnike in energetike, vzdrževanja in popravila motornih vozil, pekarstva in slaščičarstva, mesarstva, tekstilne in usnjarske tehnologije, kemijske tehnologije, lesarstva, steklarstva, gradbeništva, gozdarstva, hotelirstva in gostinstva, dimnikarstva, varstva starejših in gibalno oviranih, kmetijstva in drugih. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine ter na oddelku za družbene dejavnosti. ds