Prizor v provokativnem spotu se dogaja v trgovini, v kateri se vsi izražajo na enak način kot tisti, ki uporabljajo sovražni govor na spletu, pogosto povezan z nacionalno pripadnostjo osebe, ki jo žalijo. Severina v spotu Hristini reče »balijska smet«, ona pa Severini »ustaška lajdra«, žaljivk, s katerimi se obkladajo vsi trije, pa je še veliko več.