Epidemija covida-19 je v 2020 vplivala tako na letni upad obsega prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju kot tudi na letni upad obsega prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju, ugotavljajo na Statisičnem uradu RS (Surs).

Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah so domača in tuja cestna motorna vozila skupaj opravila skoraj šest milijard voznih kilometrov, potem ko so jih predlani osem milijard voznih kilometrov. Večji del so opravili osebni avtomobili (domači in tuji), in sicer 4,3 milijarde ali 71 odstotkov. Tovorna vozila so opravila 1,7 milijarde voznih kilometrov oziroma 28 odstotkov.

Domača vozila (vozila, registrirana v Sloveniji v letu 2020), so na domačem in tujem cestnem omrežju skupaj opravila 21,4 milijarde voznih kilometrov, potem ko so jih predlani 22,1 milijarde. Domača vozila so lani tako opravila za tri odstotke manj voznih kilometrov kot predlani, ko so jih za dva odstotka več kot leta 2018. Enako je veljalo za domača osebna vozila, medtem ko so domača tovorna vozila v letu 2020 opravila za dva odstotka manj voznih kilometrov kot v letu 2019, ko so jih za štiri odstotke več kot v 2018.

Letni upad števila opravljenih voznih kilometrov je bil lani največji pri medkrajevnih in mednarodnih avtobusih; opravili so namreč za 41 odstotkov manj voznih kilometrov kot v 2019.

Največ prometa opravili 'dizelaši'

Domači osebni avtomobili so na domačem in tujem cestnem omrežju skupaj opravili 16,7 milijarde ali 78 odstotkov vseh voznih kilometrov, ki so jih opravila v Sloveniji v letu 2020 registrirana cestna motorna vozila. Od tega so jih opravili največ avtomobili na dizelsko gorivo, 10,8 milijarde, kar je bila polovica obsega prometa vseh domačih vozil oziroma skoraj dve tretjini (65 odstotkov) obsega prometa osebnih avtomobilov. Domači osebni avtomobili na bencinsko gorivo so lani opravili 5,6 milijarde voznih kilometrov, kar je bilo 26 odstotkov celotnega obsega prometa oziroma 33 odstotkov obsega prometa osebnih avtomobilov.

Domači osebni avtomobili na dizelsko gorivo so lani manj voznih kilometrov kot predlani, ko so jih tri odstotke več kot leta 2018. Električni osebni avtomobili so jih opravili za 63 odstotkov več, hibridni osebni avtomobili na bencin za 33 odstotkov več, hibridni dizelski osebni avtomobili pa za 88 odstotkov več kot v 2019.

Domača tovorna vozila so opravila okoli 4,4 milijarde voznih kilometrov ali petino obsega prometa vseh v Sloveniji v letu 2020 registriranih cestnih motornih vozil. Od teh so domača težka tovorna vozila z nosilnostjo več kot 12 ton opravila 2,3 milijarde voznih kilometrov, kar je bilo 54 odstotkov obsega prometa vseh domačih tovornih vozil. Domača lahka tovorna vozila z nosilnostjo do 3,5 tone so opravila 1,9 milijarde voznih kilometrov. Lahka, srednje težka in težka tovorna vozila so uporabljala večinoma dizelsko gorivo.