Število delovno aktivnih oseb v Sloveniji se je v februarju glede na pretekli mesec povečalo za nekaj več kot 4000 ali za 0,5 odstotka, v primerjavi s februarjem lani pa se je znižalo, in sicer za 1,4 odstotka. Glede na januar 2021 se je število zaposlenih zvišalo za pol odstotka na na približno 791.200, samozaposlenih pa za 0,2 odstotka na okoli 94.700. V primerjavi s februarjem 2020 se je število prvih zmanjšalo za 1,6 odstotka, število drugih pa povečalo za 0,4 odstotka, je danes objavil Statistični urad RS (Surs).

Delovna aktivnost moških se je glede na januar povečalo za 0,5 odstotka (na približno 486.600 oseb), število delovno aktivnih žensk pa za 0,4 odstotka (na približno 399.300). Glede na februar 2020 se je zmanjšalo število obojih, delovno aktivnih žensk za 1,5 odstotka in delovno aktivnih moških za 1,3 odstotka.

Največji porast zaposlitev v osrednjeslovenski regiji

Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni povečalo v vseh statističnih regijah, najbolj v osrednjeslovenski, in sicer za nekaj več kot 1200 na približno 315.200, v tej pa najbolj v dejavnosti gradbeništvo (za dva odstotka, na okoli 19.600.

Med delovno aktivnimi v gradbeništvu v osrednjeslovenski statistični regiji se je glede na januar najizraziteje povečalo število državljanov Bosne in Hercegovine (za več kot 200 oziroma za 3,7 odstotka). V primerjavi s februarjem lani pa se je število delovno aktivnih oseb v osrednjeslovenski statistični regiji zmanjšalo za 0,6 odstotka zmanjšalo, najbolj v tako imenovanih drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, ki vključujejo tudi agencijsko delo (za kar 9,7 odstotka). V gradbeništvu pa se je število delovno aktivnih oseb povečalo tudi na letni ravni, in sicer za 2,1 odstotka.

V Sloveniji 11 odstotkov tujih delavcev

Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni povečalo v štirinajstih, zmanjšalo pa v šestih dejavnostih. Najizraziteje se je zvišalo v gradbeništvu (za 1,7 odstotka na približno 65.100), najbolj pa zmanjšalo v gostinstvu (za 0,3 odstotka na približno 31.800).

Med delovno aktivnimi v gradbeništvu je bilo v februarju 57,9 odstotka državljanov Slovenije in 42,1 odstotka tujih državljanov. Število prvih je bilo za 0,7 odstotka ) višje kot v prejšnjem mesecu, število drugih pa za 3,2 odstotka ali za nekaj več kot 800. V tej dejavnosti je bilo sicer februarja. Med delovno aktivnimi v tej dejavnosti je bilo februarja 83,5 odstotka zaposlenih, 16,5 odstotka pa samozaposlenih. Med samozaposlenimi je bilo 84,6 odstotka državljanov Slovenije, tujih državljanov je bilo 15,4 odstotka.

Delovno aktivni tuji državljani so sicer v februarju predstavljali 11,3 odstotka ali nekaj več kot 100.500 vseh delovno aktivnih oseb v Sloveniji. Največ jih je delalo v gradbeništvu, sledile so predelovalne dejavnosti.

Največ brezposelnih med mladimi

Približno 778.000 prebivalcev Slovenije je zaposlenih v delovnem razmerju s polnim delovnim časom in 51.000 z delovnim časom, krajšim od polnega. Med delovno aktivnimi je več moških kot žensk prav tako je med moškimi višja stopnja delovne aktivnosti. Skupna stopnja delovne aktivnosti je najvišja v gorenjski statistični regiji, najnižja pa v obalno-kraški. Delovno aktivni so v povprečju dejansko opravili približno 32 ur tedensko, moški nekaj več kot 34, ženske pa nekaj manj kot 30 ur.

Po podatkih Surs približno 7 odstotkov mladih, starih 15 do 24 let, ni niti delovno aktivnih niti vključenih v izobraževanje ali usposabljanje. Stopnja brezposelnosti je tudi sicer najvišja ravno med mladimi. Med osebami, starimi od 15 do 19 let, je bila 9,7-odstotna. Čeprav se je stopnja brezposelnosti med osebami, starejšimi od 14 let, zvišala na pet odstotkov, se stopnja dolgotrajne brezposelnosti še vedno znižuje in znaša dva odstotka. Stopnja brezposelnosti je najvišja med osebami z osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 11,0-odstotna, medtem ko je med osebami z višje- ali visokošolsko izobrazbo le 3,2-odstotna.