Finančno ministrstvo je pripravilo več predlogov zakonov, med drugim predloge novel zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku na dodano vrednost. S predlogom novele zakona o dohodnini želijo o besedah ministrstva pomagati gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji covida-19 in razbremeniti davčne zavezance. Po predlogu novele bi splošno olajšavo s prihodnjim letom zvišali s 3500 na 4500 evrov, nato pa bi jo do leta 2025 postopno zviševali do 7500 evrov. Davčna stopnja v zadnjem, petem dohodninskem razredu pa bi se znižala s 50 na 45 odstotkov.

Ministrstvo cilja tudi na davčno razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema. Tako bi se znižala stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 27,5 na 25 odstotkov, za pet let na 15 let bi se skrajšalo tudi obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala. Stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bi se znižala s 27,5 na 15 odstotkov.

Predlog zakona prinaša tudi spremembe pri olajšavah za donacije in za zaposlovanje, novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod, uvedbo seniorske olajšave in oprostitev plačila dohodnine dohodkov iz naslova družinske pokojnine in dohodkov.

Vse predlagane rešitve bodo samo v letu 2022 zmanjšale prihodke iz naslova dohodnine za 248 milijonov evrov, ob tem pa bi v prihodnjih letih prišlo še do dodatnega izpada prihodkov zaradi postopnega zviševanja splošne olajšave. Toda ministrstvo ob tem računa na dvig razpoložljivega dohodka gospodinjstev, ki naj bi vodil v večjo potrošnjo.

Poenostavitve pri DDV

Z novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV) želijo na finančnem ministrstvu poenostaviti in administrativno razbremeniti davčne zavezance in davčni organ, hkrati pa slediti ciljem okoljske politike. Predlog zakona po njihovih navedbah med drugim omogoča uveljavljanje odbitka DDV tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida, ter večjo fleksibilnost pri pojasnjevanju obračuna DDV, ki ga morajo davčni zavezanci predložiti prek sistema eDavki.

Davčnim zavezancem po novem ne bo več treba predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu DDV, prav tako se ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem DDV. Račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.

Nadgraditev davčne olajšave za zaposlovanje

Predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb po navedbah finančnega ministrstva zagotavlja bolj pregledno in pravično obdavčenje, s katerim bi dodatno spodbudili gospodarsko okrevanje po epidemiji covid-19. V slovensko zakonodajo se bodo tako prenesle določbe evropske direktive proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

S predlogom zakona nadgrajujejo davčne olajšave za zaposlovanje, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za donacije, za vlaganja v digitalno preobrazbo in zelen prehod. Določa se tudi enostavnejše in ugodnejše priznavanje nekaterih dohodkov pri ugotavljanju davčne osnove.

Na finančnem ministrstvu pravijo, da bodo z ukrepi razbremenili posameznike, med njimi tudi visoko izobražene, ki predstavljajo temelj prijaznega poslovnega in družbenega okolja. Ukrepi bodo po njihovi oceni omogočili povečanje zaposlovanja in bolje plačane zaposlitve. Predlogi zakonov, ki so bili po navedbah ministrstva že poslani v medresorsko usklajevanje, se bodo začeli uporabljati predvidoma s 1. januarjem 2022.