Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o službi v Slovenski vojski (SV). Novela zakona ureja delovni čas in počitek pripadnikov SV med napotitvijo v mednarodne operacije in misije, z njo pa želi vlada poveča zanimanje za zaposlitev v SV.

Med drugim bo drugače od splošne zakonodaje urejena zahtevana stopnja izobrazbe za vojaka petega kariernega razreda, za katerega je zahtevana najmanj srednja poklicna izobrazba, predlagano je skrajšanje obveznosti štipendistov, kot ukrep za pridobivanje kandidatov za zaposlitev v SV pa je ustvarjena tudi pravna podlaga za financiranje pridobitve srednje poklicne oziroma strokovne izobrazbe kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka.

Sprememba ureditve pravice do počitka v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) predvideva koncentrirano koriščenje tedenskega počitka in popolno izključitev pripadnikov SV iz siceršnjega delovnega okolja v MOM, s čimer bosta omogočena nepretrgani 24-urni počitek in ustrezna regeneracija. Za primere, ko v MOM zaradi operativnih razlogov oziroma narave dela ni mogoče zagotavljati tedenskega počitka, pa je uveden institut posebnega dopusta, po katerem bo pripadnik upravičen do enega dneva posebnega dopusta v obdobju sedmih zaporednih dni.

Zaradi prepovedi pravice do stavke bo vojaškim osebam določen dodatek k plači v višini štirih odstotkov. Poleg tega pa je za vojaške osebe, ki podaljšajo pogodbo o zaposlitvi, predvidena posebna denarna nagrada, ki bo izplačana po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe. Kot pravica pripadnikov SV bo pod določenimi pogoji opredeljen tudi najem službenega stanovanja.

Priprava interventnega zakona zaradi pozebe

Na seji vlade so se seznanili tudi z informacijo o posledicah pozebe na kmetijskih pridelkih od 6. do 8. aprila letos. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pripravilo pravne podlage za izvedbo pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetijski minister Jože Podgoršek je že imenoval delovno skupino, ki predlaga, da se za izvedbo ukrepov pripravi interventni zakon.

Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so največ škode utrpele sadne vrste na celotnem območju Slovenije, ki so bile v polnem cvetenju, z izjemo Gorenjske, kjer se je cvetenje šele začelo. Pri vinski trti je bila poškodovanost zelenih mladik odvisna od lege in zgodnosti sorte. Posevki zelja in solate so bili prizadeti predvsem na nepokritih površinah, pri poljščinah je največ škode na zgodnjem krompirju.

Hostnik Kališkova državna sekretarka na MF

Na današnji seji je sicer vlada za državno sekretarko na finančnem ministrstvu imenovala Majo Hostnik Kališek, in sicer s 15. majem 2021. Zakon o državni upravi namreč določa, da se lahko na ministrstvu za finance imenujejo največ štirje državni sekretarji. Hostnik Kališkova je magistrica znanosti s področja davčnega prava. Delovne izkušnje si je več kot deset let najprej pridobivala na finančnem ministrstvu, od leta 2007 pa na Uradnem listu Republike Slovenije.

Za generalnega direktorja direktorata za obrambne zadeve v ministrstvu za obrambo pa je vlada za dobo petih let imenovala Valterja Vrečarja. Mandat bo nastopil 16. aprila 2021 in bo trajal do 15. aprila 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ob tem je v upravni odbor Kemijskega inštituta za mandatno dobo štirih let kot predstavnika ustanovitelja imenovala Bojana Rotarja ter Renato Martinčič. Upravni odbor Kemijskega inštituta šteje pet članov. Dva imenuje ustanovitelj, dva znanstveni svet Kemijskega inštituta, enega člana pa iz svojih vrst izvolijo zaposleni na inštitutu.