V takšnem vzdušju je Sorokin leta 2006 izdal distopično povest oziroma daljšo pripoved Opričnikov dan. Ta popisuje običajen delovni dan sodobnega predstavnika elitne vladarjeve vojaške enote, ki počne točno tisto, kar bi od njega pričakovali: kolje, posiljuje, živi na veliki nogi, uživa pokoro in poslušnost navadnih državljanov ter zvesto služi svojemu vladarju – le da je čas dogajanja leto 2028, podoba opričnika pa je zgodovinsko vezana na svojega ustanovitelja, carja Ivana Groznega (1530–1584). Sorokin časovno diskrepanco še podčrta z vstavljanjem tradicionalnih opričniških simbolov v novodobni kontekst: nekoč so opričniki odrezane pasje glave privezovali na vratove svojih konj, v pripovedi jih natikajo na odbijače svojih krvavordečih »merdžov«, metle, s katerimi naj bi pometli carjeve sovražnike, pa pritrdijo k prtljažniku. Navezave na zgodovinske, literarne pa tudi filmske reprezentacije opričnikov se odvijajo skozi jezik, ki je mestoma primerno arhaiziran, prepreden z izrazi iz pravoslavnih molitev, končni prizor kolektivnega »užitka v bolečini«, s katerim opričniki utrjujejo bratske vezi, pa spremljajo ekstatični kriki »žgi, žgi, žgi«, ki v spomin prikličejo prizor iz kultnega Eisensteinovega filma o Ivanu Groznem.

Sorokina uvrščajo med konceptualiste, za katere je značilno, da prepoznavne, zaznamovane elemente (sovjetske) oblasti umeščajo v nove kontekste, ki jim pridajo drugačen, nepričakovan, »šokanten« pomen. Dvojna kodiranost je značilna tudi za Opričnikov dan: na površini ponuja kratkočasno, čeravno nasilno distopijo nam vse bližje prihodnosti, ob poznavanju konteksta pa postane ostra kritika Rusije, ki je kljub vstopu v novo tisočletje še vedno globoko v srednjem veku – politično, družbeno, umetnostno (pripoved se obregne tudi ob sodobno rusko književnost).

Sorokin zase pravi, da nima sloga in da način pisave poljubno prilagaja zamišljenemu konceptu. Konceptualizem Opričnikovega dne pa se je medtem, v kontekstu novih svetovnih nemirov, nelagodja in negotovosti, še enkrat znova nevarno približal možnosti realizacije.