Po besedah Lidije Divjak Mirnik (LMŠ) sejo odbora zahtevajo, ker je ministrica za izobraževanje Kustečeva svoj resor in vse skupine, za katere je odgovorna, s svojo neaktivnostjo in nestrokovnostjo pustila na cedilu.

Med drugim ji očitajo, da tik pred izvedbo mature dijaki še vedno nimajo jasnih odgovorov na vprašanja, kot so na primer, kaj bo s tistimi, ki jim bo v času mature odrejena karantena in ali se bodo morali samotestirati. Prav tako ministrica po njihovem prepričanju ni bila sposobna podati jasnih in točnih navodil, kako bo potekalo napovedano samotestiranje v šolah in srednjih šolah.

Prepričani so, da je ministrica povzročila nepopravljivo škodo športu, ker so bile v času 11-dnevnega zaprtja javnega življenja brez ustrezne argumentacije prepovedani vse športne dejavnosti in treningi, ne glede na status športnika.

Kustečeva je po njihovem prepričanju s tem, ko je soglašala z dolgotrajnim zaprtjem šol v epidemiji, tudi pripomogla k eksploziji duševnih težav in debelosti med učenci, dijaki in študenti. Slednje je tudi sicer nasploh zapostavila, so prepričani.

Ministrici očitajo še krivdo za sprejetje na ustavnem sodišču razveljavljenega člena o podaljšanju akreditacij v visokem šolstvu v šestem protikoroskem zakonu.

Opozicija: Kustečeva ni dorasla svoji vlogi

Koprivca je najbolj zmotilo, da se vlada in ministrica ob zadnjem 11-dnevnem zaprtju države nista držala načela, da se šole zapira zadnje in odpira prve. Tako so bili vrtci in šole zaprti, odprte pa so bile številne druge dejavnosti, je dejal. Ministrici posebej zameri razveljavljeno odločbo glede visokošolskih akreditacij. »Že samo to je vredno, da nemudoma odstopi,« je dejal.

Kustečeva je po oceni Mihe Kordiša (Levica) zaradi svoje nedejavnosti kriva, da na področjih, ki jih pokriva njen resor, »vlada popolno razsulo«. »Kadar pa vendarle pokaže nekaj življenja, pa dela škodo in deluje kot podaljšana roka predsednika vlade,« je dejal.

Tudi Maša Kociper (SAB) je prepričana, da Kustečeva ni dorasla svoji vlogi. Kot enega od očitkov je izpostavila, da je odbor DZ za izobraževanje 12. februarja ministrstvo pozval, naj v dveh mesecih pripravi analizo doseženega znanja učencev in dijakov v času epidemije ter pripravi načrt ukrepov in jih predstavi DZ, kar pa se ni zgodilo. »Namesto tega imajo otroci vedno manj znanja,« je dejala.

V zahtevi za sklic seje predlagatelji ministrici očitajo tudi izključujoč odnos do študentov, na katere so, kot pravijo, vsi že od lanskega leta čisto pozabili. Opozarjajo, da so študenti obupani in izgoreli ter v najrazličnejših stiskah. Tistim, ki zaradi epidemije ne morejo delati, je bil odvzet tudi edini vir dohodka. Pri tem »ministrica ni želela prisluhniti študentski organizaciji, da bi ti študenti namesto enkratnega solidarnostnega dodatka dobili mesečni denarni prejemek ali nadomestilo za izgubljen dohodek,« pravijo.