Občina Črnomelj v sklopu turistične destinacije Bela krajina obiskovalce vabi v neokrnjeno naravo, ki nosi bogato izročilo dediščine. Črnomelj se kot mesto prvič omenja že leta 1407, anekdota pa pravi, da je ime dobil po skopuškem mlinarju od reki Lahinji, ki ga je preklela dobra vila in so njegovi mlinski kamni vsako zrnje, tudi zlate pšenice, zmleli v črno moko.

Našli zlatnik iz 4. stoletja

Znamenitih hiš je v Črnomlju, mestu na sotočju Lahinje in Dobličice z majhnim tromostovjem, kar nekaj. Med njimi so najstarejši in najmogočnejši črnomaljski grad, pa znamenita stavba Posojilnica, tipična predstavnica ambiciozne historične arhitekture, Stara šola z najdaljšim lestencem v Sloveniji, starodavna vinska klet, Primožičeva hiša in cerkev svetega Petra, ob kateri so med nedavnimi arheološkimi raziskavami odkrili presenetljive najdbe, tudi zlatnik iz 4. stoletja. Med sprehodom po Črnomlju, kjer živijo prijazni in srčni domačini in ki je v vseslovenski akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna lani osvojil prvo mesto v kategoriji Mestna jedra, si je vsekakor treba ogledati mestno muzejsko zbirko. Ta razstira Črnomelj od prazgodovine do pozne antike, skozi srednji in novi vek vse do moderne dobe in nastanka naše samostojne države. Sicer je stavba že sama po sebi posebna zaradi notranjosti z bogato poslikavo v obliki raznolikih cvetličnih in geometrijskih motivov. Črnomelj je v zgodovino zapisan tudi, ker je med drugo svetovno vojno po kapitulaciji Italije septembra 1943 postal središče osvobojenega ozemlja – središče svobodne Slovenije, kjer so bili postavljeni temelji zdajšnje države. In je mesto, v katerem je bilo 22. oktobra 1944 ustanovljeno slovensko časnikarsko društvo, 21. februarja istega leta pa je Slovensko narodno gledališče izvedlo svojo prvo predstavo.

Bogata rastišča orhidej

Po ogledu mestnih znamenitosti obiskovalcem v tamkajšnjem turističnem informacijskem centru (TIC) priporočajo obisk Krajinskega parka Lahinja, katerega glavno vodilo je ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Tematske poti v parku, kjer najdemo številne kraške oblike in izrazito suho površje, pa tudi močvirnat svet, so dobro označene. Prav zaradi površinske raznolikosti nudi park bivališče mnogim redkim živalskim in rastlinskim vrstam, tudi želvi sklednici, metulju močvirskemu cekinčku z velikimi oranžnimi krili, kovinsko modremu vodomcu, vidri, bobru… K čarobnosti parka prispevajo tudi bogata rastišča različnih orhidej, večina jih cveti spomladi, med drugim piramidasti pilovec, dvolistni vimenjak in trizoba kukavica. V informacijskem centru v parku, ki je urejen v 250 let stari hiši, lahko obiskovalec podoživi, kako so nekoč živeli ljudje na tem območju, in si s pomočjo virtualne tehnologije ogleda celoten park. Vsekakor pa si ga je veliko bolje in doživeto ogledati v živo, poudarjajo v TIC Črnomelj.

Črnomaljska občina pa ima še eno zelo veliko zanimivost – črno človeško ribico, znano kot črni močeril, ki je endemit podzemnih voda belokranjskega kraškega ravnika. Živi samo na tamkajšnjem območju in nikjer drugje na svetu. Ob izviru Jelševnik je edina lokacija na svetu, kjer jo lahko obiskovalci opazujejo v njenem naravnem okolju!