Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na današnji tiskovni konferenci povedal, da bo novela zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform za prevoze, omogočila modernejše rešitve in boljšo ter cenejšo ureditev taksi prevozov. »Taxi reformo glede na raziskave podpira tudi večina državljank in državljanov Slovenije,« je dejal Vrtovec in ob tem spomnil na raziskavo Valicona, po kateri je 57 odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi prihod uveljavljenih mobilnih aplikacij pozitivno vplival na kakovost storitve na področju taksi prevozov.

Poudaril je, da z novelo zakona ne spreminjajo nobenih obstoječih pravil. »Vsi vozniki, ne glede na to, ali bodo vozili s taksimetrom ali prek aplikacije, bodo morali imeti sklenjeno delovno razmerje po delovnopravni zakonodaji z vsemi dovoljenji, kar bistveno izključuje tudi delo na črno,« je poudaril in dodal, da noveli nasprotujejo zgolj tisti, ki si želijo ohraniti monopol in privilegije. V ta namen so po njegovih besedah nekateri »pripravljeni narediti vse, od zapiranja ulic do groženj, psovk, kričanja na sestankih...« Čeprav je bil, kot je spomnil, zaradi predloga novele groženj deležen tudi sam, pa zagotavlja, da v vladi »ne bodo odstopili od vizije moderne, napredne Slovenije«. Po Vrtovčevih besedah bo novelo v začetku naslednjega meseca obravnaval pristojni odbor DZ za infrastrukturo, v DZ pa naj bi bila na plenarni seji sprejeta do konca maja.

Levica: Uber je simbol najbolj surovega izkoriščanja

V Levici opozarjajo, da je Uber v desetletju svojega obstoja postal simbol najbolj surovega izkoriščanja in nelojalne konkurence, ki uničujeta nacionalne taksi prevoznike. Uber ni prinesel pričakovanega napredka, ampak nelojalno konkurenco na trgu avtotaksi prevozov, ki bo uničila večino domačih prevoznikov, zlasti najmanjših, še slabše delovne pogoje poklicnih voznikov v panogi taksi prevozov, še večjo prekrarizacijo in nepredvidljivost cen v taksi prevozih in s tem slabšo varnost potrošnikov, pravijo v Levici in dodajajo, da se iz teh razlogov vse več mest in držav odloča za njegovo prepoved. V Evropi so to že storili Frankfurt, Barcelona, Budimpešta in Sofija.

Po oceni Levice poslovni model Uberja in podobnih platform temelji na rezanju stroškov. »Uber nima lastnih vozil in nima zaposlenih voznikov. Ima zgolj nadzor nad digitalno platformo, prek katere si z dumpinškimi cenami povsod po svetu poskuša zagotoviti monopol na trgu izvajanja taksi prevozov. To dosega s prenašanjem stroškov zagotavljanja storitev na delavce, z zniževanjem njihovih dohodkov in z zviševanjem produktivnosti z vsiljevanjem časovnih omejitev in nadzora,« opozarjajo v Levici, kjer so z amandmaji predlagali, da se vse posebne določbe za Uber črtajo iz vladnega predloga zakona ter da se Uberju v Sloveniji omogoči opravljanje taksi prevozov pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse ostale taksi prevoznike.

Predlogu novele nasprotujejo tudi v sindikatih

Predlogu novele zakona ostro nasprotujejo tudi v sindikatih, kjer poudarjajo, da takšne platforme pogosto temeljijo na kršenju delovnopravne zakonodaje. Generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa iz zvez Slovenije Saška Kiara Kumer je na današnji novinarski konferenci spomnila, da so se takšne prakse doslej izkazale kot izrazito slabe za zaposlene. »Uber ima ogromno odprtih sporov z delavci, nekaj jih je pa podjetje tudi že izgubilo. Tam, kjer so ga sprejeli pod njegovimi pogoji, se je povečala prekarizacija, zmanjšala pa se je varnost prevozov,« je dejala Kumerjeva, ki se ne strinja z oceno, da bi na trgu taksi storitev veljal monopol, če pa že sedaj večina taksistov komaj zasluži za preživetje. Prepričana je, da je treba predlog novele umakniti iz obravnave in ga poslati v medresorsko usklajevanje.

Spremembam zakonodaje nasprotujejo tudi taksisti ki tovrstne platforme vidijo kot nelojalno konkurenco. Sindikalna zaupnica sindikata taksistov Petra Krištof je dejal da morajo vozniki Uberju plačevati precej večji delež prihodkov, kot jih slovenski taksisti plačujejo dispečerskim centrom za posredovanje strank. Ob tem so v sindikatu dodali še, da so njihovi sindikalni zaupniki v zadnjih dneh deležni številnih pritiskov, ker nasprotujejo predlagani noveli zakona o prevozih v cestnem prometu.

Večinska podpora aplikacijam za prevoze

Nedavno predstavljeni izsledki raziskave družbe Valicon so medtem pokazali, da 69 odstotkov vprašanih podpira spremembe zakonodaje, ki zagotavljajo večjo preglednost in kakovost taksi storitev ter možnost uporabe mobilnih aplikacij, kakršna je denimo Uber. Mobilne aplikacije na področju taksi storitev bi jih verjetno uporabljalo 74 odstotkov, da bi prihod uveljavljenih mobilnih aplikacij pozitivno vplival na kakovost storitve na področju taksi prevozov, pa jih je odgovorilo 57 odstotkov.

Med težavami pri uporabi obstoječih taksi storitev so vprašani najpogosteje navajali preplačilo storitev, vožnjo po daljši poti ter neizdajo računa. Večina, 52 odstotkov, vprašanih je dejala, da na področju taksi storitev pogosto prihaja do preplačil, še nekaj več, kar 57 odstotkov, pa se strinja s trditvijo, da se tujcem in turistom pogosto zaračunavajo višje cene. Kar 40 odstotkov vprašanih je tudi mnenja, da jih vozniki peljejo po daljši poti.