Po tretjem »lock-downu« se sprašujemo, kaj nas čaka v prihodnosti. Pred nami je poletna turistična sezona, ki marsikomu v tem trenutku predstavlja neznanko. Se bomo uspeli dovolj zgodaj cepiti, da bomo lahko potovali? Bo država, kamor želimo iti, na rdečem seznamu? Je lokacija, ki smo jo izbrali, varna glede možnosti okužbe? Vsa ta in še mnoga druga vprašanja si danes postavljajo državljani, ki zrejo v prihodnost s strahom. Kljub temu, da se razmere verjetno ne bodo popolnoma normalizirale, je cilj vseh nas, da se čim prej vrnemo na delo z optimalnimi zdravstvenimi, varnostnimi in higienskimi pogoji.

Organizacije, ki načrtujejo ponovni začetek poslovanja, se bodo soočale s pomembnimi izzivi, da bodo svoje zaposlene in stranke varovale pred zdravstvenimi in varnostnimi tveganji, povezanimi s širjenjem COVID-19. Organizacije bodo morale biti sposobne zaščititi svoje zaposlene in zgraditi zaupanje tako njih kot svojih strank ter spodbujati preglednost in verodostojnost družbe, da bodo lahko učinkovito delovale.

Bureau Veritas je zato razvil program Safeguard, ki omogoča neodvisno preverjanje ustreznosti varnostnih, zdravstvenih in higienskih pogojev lokacije tako za zaposlene kot stranke. Zdravstveni, varnostni in higienski pregled pomeni oceno zrelosti, pomembnosti in uspešnosti postopkov, ki jih je organizacija uvedla z namenom obvladovanja tveganj in preprečitve okužbe COVID-19. SafeGuard ustreza zahtevam vseh gospodarskih panog, ki se postopoma odpirajo za poslovanje. Eden izmed svetovno najbolj odzivnih panog na program Safeguard so ravno hotelske verige, ki želijo svojim gostom zagotoviti, da je bivanje pri njih varno.

Kako deluje?

1. Opredelitev kritičnih točk

Naše kontrolne sezname je razvila skupina strokovnjakov za zdravje, varnost in higieno. Temeljijo na globalno priznanih in najboljših praksah ter priporočilih povezanimi s preventivnimi ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti in preprečevanja širjenja okužb v obdobju virusa. Izdelanih je bilo več vprašalnikov z namenom, da se upošteva posebnosti dejavnosti organizacij in omogoči učinkovit in natančen proces presoje ob čim manjšem številu nerelevantnih ali manjkajočih odgovorov. Obstaja pa tudi možnost uporabe namenskega vprašalnika za presojo lokacije glede na panogo podjetja. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri pripravi tovrstnega seznama kritičnih kontrolnih točk.

2. Izvedba presoje

Presojo izvede strokovno usposobljen presojevalec Bureau Veritas, na osnovi predhodno dogovorjenih vprašalnikov. Skladnost preverja s pregledom dokumentacije, opazovanjem in intervjuji z zaposlenim osebjem na dotični lokaciji. Pomembno je, da je tekom presoje na voljo kompetentno osebje, ki bo lahko odgovarjalo na vprašanja. Vsako presojano vprašanje zahteva preveritev, ki temelji na mednarodnih dobrih praksah ali lokalnih zahtevah / priporočilih.

3. Pridobitev potrdila in oznake

Po izvedbi preverjanja, vam v primeru skladnosti Bureau Veritas izda oznako Safeguard, ki jo lahko lokacija uporabi za promocijo skladnosti higienskih, zdravstvenih in varnostnih ukrepov tako na spletu kot na fizičnih lokacijah. Oznaka Safeguard se izda, ko je vsaka kontrolna točka oz. zahteva 100% skladna oziroma izpolnjena.

4. Enotna baza podatkov za vse lokacije po svetu

Vaša lokacija bo dodana v našo bazo lokacij po svetu, ki so pridobile oznako Safeguard. Potrošniki lahko tako kadarkoli preverijo ali je lokacija, kamor se odpravljajo, varna glede higienskih in zdravstvenih razmer.

Bureau Veritas je do danes oznako Safeguard podelil že 4.226 lokacijam po vsem svetu, med njimi organizacijam, kot so Dubai World Trade Center, Shangi-La Hotel v Singapurju, GHL hotelska veriga v Peruju, verigi nakupovalnih centrov Westfield v Severni Ameriki, Jumeirah Al Naseem hotelu v Dubaju, hrvaškim bencinskim črpalkam Tifon, hotelu Meneghetti v Balah in verigi Sol hotels v Umagu, trgovinskim verigam Maxi, Mega Maxi, Tempo in Shop&Go, Maxi online ter Distribucijskemu centeru in upravi podjetja Delhaize Srbija, Armani hotelu Milano in mnogim drugim. V Sloveniji jo je prejelo podjetje Radeče Papir Nova d.o.o. Vse lokacije s Safeguard oznako so dostopne tukaj.