Po diplomi na pravni fakulteti leta 1956 je bil vojak jugoslovanskega bataljona v mednarodni sestavi mirovne misije OZN na Sinaju. Uspešno je deloval tako v javni upravi kot v gospodarstvu in postal doktor pravnih znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je republiški svetovalec izvršnega sveta SRS in generalni tajnik predsedstva SRS. Zgodovinske spremembe nastanka nove države je dočakal kot član izvršnega sveta skupščine občine Nova Gorica in bil je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Leta 1991 je bil soustanovitelj Društva Slovenskih izgnancev in internirancev, ustanovitelj Društva izgnancev severne Primorske in izgnancev iz Branika ter Komna. Je avtor brošure Primorski izgnanci in interniranci.

Z Branikom je ostal povezan vse življenje. Domačini so mu izjemno hvaležni za izid dveh zbornikov z naslovom Kronika Rihemberka - Branika, prvi in drugi del. Dr. Vidmar je raziskoval tudi delovanje protifašistične organizacije TIGR in je leta 2000 napisal knjigo TIGR v Rihemberku - Braniku. Bil je dragocen član društva TIGR Primorske vse od ustanovitve društva leta 1994. V ZZB za vrednote NOB je sodeloval v več odborih in komisijah za zgodovinopisje. Leta 2009 je izšla njegova izjemno dragocena knjiga z naslovom Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja z orisom Zavezniške vojaške uprave v slovenskem Primorju.

V samostojni Sloveniji so politiki opustili nadvse uspešno strategijo policentričnega razvoja Slovenije in dali prednost centralizmu in razvojni osi Maribor–Ljubljana–Koper. Dr. Vidmar je bil leta 1994 med soustanovitelji društva Forum za Goriško, ki se je zavzemalo, da bi z ustanovitvijo pokrajin ponovno zagotovili enakomernejši razvoj Slovenije in preprečili praznjenje podeželja, ki ima katastrofalne in nepopravljive posledice še zlasti na nacionalno obmejnih območjih.

V slovo je dr. Vidmar svoji ljubljeni družini, ženi Mileni, hčerkama Maji in Nadici, vnukinjam Emi in Neži ter vnukoma Janu in Matijažu, ter tudi vsem nam zapustil dragocene spomine v še neobjavljeni knjigi z naslovom Kako je bilo, ko si bil še majhen?

Mag. Boris Nemec