Te države so dokazale, da lahko uspešno rešujejo lastniške odnose in uspešno poslujejo. Pomembno je tudi, da imate inovacijsko spodbujevalno platformo za nastanek novih podjetij.

Hkrati je pomembno, kako imate urejene državne upravne vsebine, kar vključuje učinkovito državno upravo in davke za investicije, ali pa, da ni prevelike obremenitve plač, kot je pri nas, kar multinacionalke odvrača od Slovenije. To je drugi element, s katerim te države privabijo investicije in ohranjajo tempo svojih podjetij, ki se razvijajo, in ob tem dosegajo, da imajo vsaj deset družb s po eno milijardo evrov letnih prihodkov ali več, s čimer lahko ustrezno konkurirajo v svetu in tudi doma razvijajo določene industrije in storitve.

Tretjič pa imajo jasno razvojno usmeritev, v katero smer gre država. Pomembno je imeti izobražene in usposobljene ljudi, da ne bežijo v tujino, in vsebino, s katero lahko doma dobro delujejo, saj poznajo razvojni model države. S tem in drugimi elementi lahko v 10 do 15 letih pripelješ državo v vsebinsko okolje, ki je konkurenčno, ima visoko dodano vrednost in lahko tekmuje v mednarodni verigi vrednosti za najboljše položaje. Večer v soboto