Glavni namen je otroke, ki ne obiskujejo nobene oblike predšolske vzgoje, čim bolje pripraviti na prvo šolsko leto. Podporo ponujajo tudi bodočim prvošolcem iz priseljenskih in romskih družin, da se bodo jeseni lažje vključili v šolski proces. Varstvo bodo od 3. maja izvajali štirikrat na teden vse do 2. julija. »Ta program bo enakovreden programu otrok, ki so vključeni v vrtec, le da bo krajši. Še večji poudarek bo na socializaciji in pripravi na šolo, da bodo čim več z vrstniki in v stiku z jezikom. Otroci bodo deležni tudi enega brezplačnega obroka,« pove Tjaša Brodnik, pomočnica ravnateljice v vrtcu Jelka. Pomen socializacije v času tik pred obveznim šolanjem je izpostavila tudi Barbara Novinec, ravnateljica vrtca Galjevica: »Gre za to, da bi otroci imeli lažji prehod v osnovno šolo in neki stik z drugimi otroki. Lažje bodo osvojili novo okolje, kar pomeni tudi večje možnosti za učne uspehe.« Ljubljanske osnovne šole so zabeležile vsaj 38 otrok, ki bi takšno varstvo potrebovali. Kot pravi ravnateljica, pa je to odvisno od odločitve staršev.

Vpisi bodo potekali ta četrtek in petek, 15. in 16. aprila, med 8. in 15. uro. Pogoj je, da otroci ne obiskujejo drugih vrtčevskih programov. Če bo manj kot osem prijav, posamezni vrtec teh dejavnosti ne bo izvajal in bodo otroci preusmerjeni v druge enote. Zainteresirani pošljejo vlogo na elektronski naslov vrtca ali se dogovorijo za vpis v živo. Starši lahko vpišejo tudi sorojence, če so ti stari najmanj štiri leta. Že zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov, ki so otroke bolj ali manj oddaljili drug od drugega, bo to po besedah Tjaše Brodnik zanje neprecenljiva izkušnja.