Poročilo Nacionalnega sveta za obveščanje se najbolj osredotoča na pandemijo, ki jo opredeljuje kot najbolj bistveno enkratno svetovno motnjo od druge svetovne vojne z zdravstvenimi, gospodarskimi, političnimi in varnostnimi implikacijami, ki bodo pretresale svet še več let.

»Koronavirus je pretresel dolgotrajne domneve o odpornosti in prilagodljivosti sveta in ustvaril nove nezanesljivosti glede gospodarstva, vladanja, geopolitike in tehnologije,« piše v poročilu, ki zajema tudi druge probleme.

Na primer podnebne spremembe, ki bodo poslabšale probleme pomanjkanja hrane in vode v revnih državah in pospešile migracije. Zdravstvo, izobraževanje in blaginja gospodinjstev so v zadnjih desetletjih bistveno napredovali, vendar pa bo napredek težko ohraniti zaradi nasprotnih vetrov, ne le zaradi pandemije, ampak tudi zaradi staranja prebivalstva in počasnejše svetovne gospodarske rasti.

Tehnološki napredek lahko pomaga omiliti negativne posledice glede podnebnih sprememb in bolezni, ampak lahko hkrati tudi povzroči nove napetosti. Države in nedržavni dejavniki se bodo prerivali za prevlado v znanosti in tehnologiji, kar bo imelo gospodarske, vojaške in družbene posledice, pravi poročilo, ki svari tudi pred erozijo javnega zaupanja v vlade in ustanove ter v naraščanje prepada med izobraženim delom prebivalstva in prebivalstvom na splošno, ki verjame v vse mogoče teorije zarote.