Javni holding Ljubljana je lani poleti v imenu Mestne občine Ljubljana ter javnih podjetij VOKA Snaga in Energetika Ljubljana objavil javno naročilo za izbor izvajalca dolgo pričakovane prenove ceste skozi Črno vas in Lipe. Sočasno s prenovo ceste je predvidena tudi ureditev druge komunalne infrastrukture.

Čeprav sta se za posel zanimala dva ponudnika, je holding že na začetku iz nadaljnjega postopka izločil murskosoboški Pomgrad, ker ni predložil vse potrebne dokumentacije. V nadaljnji postopek se je uvrstil le CGP z družbo partnerico Prenova-Gradbenik. Toda po več kot pol leta od oddaje prijav je javni holding sprejel odločitev, da tudi CGP s partnerjem ne izbere za ta posel, ker njuna ponudba ni bila dopustna. Bila je namreč previsoka. CGP in Prenova-Gradbenik sta bila naročena dela pripravljena opraviti za 34,9 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Holding je napovedal, da bo, ker ni prejel dopustne ponudbe, izbiro izvajalca nadaljeval po postopku, kot ga predvideva zakon o javnem naročanju.

Koliko denarja imajo občina ter obe javni podjetji predvideni za ta projekt, v holdingu niso zapisali. Je pa prometna ureditev črnovaške ceste in Ižanske ceste v rebalansu letošnjega proračuna skupaj ocenjena na 45,7 milijona evrov, pri čemer občina računa še na evropska sredstva iz sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna.

Spomnimo, na holdingu so začetek gradnje napovedali za letošnje poletje. Projekt poleg prenove ceste skozi Črno vas in Lipe vključuje še gradnjo pločnika in ureditev kolesarskih površin, prenovo kanalizacije, gradnjo novega vodovoda, električnega in optičnega omrežja, plinovoda, javne razsvetljave, ureditev avtobusnih postajališč ter ureditev dostopov do parcel z mostički in mostovi čez potoke Volar, Zidarjev graben, Capuder in Farjevec.