Vlada je na današnji seji spremenila besedilo predloga zakona o državni upravi. Ta po novem določa, da se v ministrstvu za zdravje namesto največ dveh lahko imenujejo največ trije državni sekretarji. Po zakonu o državni upravi sta se v ministrstvih lahko imenovala največ dva državna sekretarja, na finančnem ministrstvu pa največ štirje državni sekretarji.

Na predlog kmetijskega ministra Jožeta Podgorška je vlada izdala odločbo o imenovanju Mirana Miheliča za generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) za mandatno dobo 5 let, in sicer od 15. aprila 2021 do najdlje 14. aprila 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mihelič, ki bil generalni direktor ARSKTRP že od novembra 2018 do oktobra lani je diplomirani inženir agronomije in magister znanosti za državne in evropske študije. Kot navaja vlada, odlično pozna delovanje ARSKTRP in ukrepe skupne kmetijske politike,