Igrišče Športnega društva (ŠD) Trnovo, med prebivalci Trnovega še vedno znano kot Partizan, je bilo desetletja središče družabnega življenja v soseski. Zgodovina sega v leto 1936, ko je Sokolsko društvo začelo graditi telovadni dom in ga leta 1940 tudi zgradilo. Po drugi svetovni vojni so objekt nacionalizirali, upravljal pa ga je Partizan Slovenije, ki je imel izjemne gimnastične uspehe, obenem pa sta telovadni dom in zemljišče okoli njega postala prostor druženja rekreativnih športnikov in drugih. Spomini mnogih Trnovčank in Trnovčanov na otroštvo so močno povezani s tem prostorom, kjer so igrali tenis, nogomet, košarko, se gugali na gugalnicah ali se preprosto družili s prijatelji. Čeprav po osamosvojitvi to ni bila več družbena lastnina, ampak je lastnik postala Športna unija Slovenije, je šlo še vedno za javni prostor, odprt za vse. Takšnega se ga spominjajo Trnovčani, ki se povezujejo v civilno iniciativo, ker se bojijo, da bodo ta prostor izgubili. Na neki način so ga že, kajti igrišče je že nekaj mesecev ograjeno.

Zaprto zaradi vandalizma

Izvršni odbor ŠD Trnovo nam je sporočil, da so se za ta korak odločili zaradi naraščanja vandalizma v zadnjih letih. Dodali so, da se je povečevalo tudi število vedno težjih poškodb otrok. Pravijo, da je sodu izbilo dno, ko so lani poleti neznani obiskovalci »na travnik postavili gole za mali nogomet in je na manjšega otroka padel eden od golov ter ga huje poškodoval«. Zato so sklenili, da postavijo ograje, vstop pa dovolijo le članom društva.

A Trnovčanov, ki so dvignili glas proti zaprtju igrišča, ti argumenti ne prepričajo. Prepričani so, da gre za javni prostor, ki ga ne bi smeli ograjevati, in menijo, da so v ozadju drugi interesi. »Ta prostor smo imeli za skupno javno površno. Zdaj se je izkazalo, da je v lastništvu Športnega društva Trnovo. Kako je lahko neko telovadno društvo sredi Ljubljane postalo lastnik milijone evrov vrednega zemljišča in lahko z njim razpolaga, kakor želi?« se sprašuje Trnovčan, filozof Luka Omladič.

ŠD Trnovo je, kot nam je pojasnil izvršni odbor društva, lastnik postalo leta 2018. Takrat mu je Športna unije Slovenije, naslednica Partizana, z darilno pogodbo predala zgradbo in pripadajoča zemljišča. V ŠD Trnovo pravijo, da Športna unija Slovenije nima neomejenih sredstev za vzdrževanje nepremičnin, »zato je na skupščini leta 2016 sprejela sklep v skladu s programom gospodarjenja z nepremičnim premoženjem, da z društvi upravitelji objektov, ki izpolnjujejo pogoje in izrazijo željo, sklene zemljiškoknjižno uskladitev«. Predsednik Športne unije Slovenije je sicer ljubljanski podžupan Dejan Crnek, generalni sekretar pa predsednik ŠD Trnovo Janez Ovsenik.

ŠD Trnovo bi spet gradilo

Ko je bilo ŠD Trnovo še upravitelj objekta, je bila blizu realizacije ideja o obnovi, ki bi bila po besedah ŠD Trnovo potrebna, ker tekoče in investicijsko vzdrževanje nista zadoščala, pa tudi zaradi protipotresne ter energetske zakonodaje. Leta 2010 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki pa ni predvidel le obnove telovadnega doma. Trije tedanji lastniki zemljišč so želeli pridobiti gradbeno dovoljenje tudi za gradnjo pokrite večnamenske dvorane, objekta z zdravstvenimi programi in podzemno parkirno hišo.

»Zapletlo se je pri potrebnem številu parkirnih mest za programe in – na zahtevo občine – za prebivalce četrtne skupnosti,« pravijo v ŠD Trnovo in dodajajo, da je ceno gradnje podražila struktura barjanskih tal. »Cenovna pričakovanja okoliških stanovalcev so bila 12.000 evrov za parkirni prostor, ponudba izvajalcev pa več kot 20.000, kar je prvotno povpraševanje po 500 parkirnih mestih skrčilo na realnih 50,« pravijo in dodajajo, da bi bila cena gradnje podzemnih garaž tako celo višja od cene sanacije stavbe in gradnje novih objektov po projektih arhitektov Sadar in Vuga, zato niso nadaljevali postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Ta ideja pa je zdaj spet živa. Leta 2019, torej leto po prenosu lastništva s Športne unije Slovenije, je ŠD Trnovo z občino začelo pripravljati prenovo OPPN. Zaradi spremembe prometne politike v Trnovem upajo, da bo občina zahtevala manj parkirnih mest v podzemni garaži kot pred dobrim desetletjem. Pogovori potekajo. Medtem je ŠD Trnovo ustanovilo podjetje Trnovček, družbo za investicije, d. o. o., za opravljanje gostinske dejavnosti, prek njega pa bodo skušali pridobiti tudi gradbeno dovoljenje. Poleg ŠD Trnovo je soustanoviteljev več članov društva, tudi predsednik. Prebivalci Trnovega se bojijo, da bodo s to veliko investicijo dokončno izgubili igrišče. Iz zapisov na socialnih omrežjih je razvidno, da se bodo borili proti temu.