Čeprav imajo zaradi številnih omejitev poklicni žeparji ta čas sila oteženo delo, pa so na policiji prepričani, da so zgolj v »nizkem startu«. Lažni turist, zahrbtna neroda, darovalec rož, trkalec na okna, zaletavec in oviralec – tako je v evropskem preventivnem projektu policija poimenovala najbolj tipične oziroma pogoste žeparje. Lažni turist sprašuje žrtev za smer in ji kaže zemljevid. Medtem ko ta jemlje zemljevid v roke, ji spretni lopov iz žepa ali torbe ukrade denarnico. Ali pa »trkalec«: z zunanje strani potrka na okno vlaka ali avtobusa. Žrtev seveda pogleda ven, medtem pa ji drugi nepridiprav, ki je na vlaku ali avtobusu, iz torbe ukrade, kar je vrednega.

V akciji Ustavimo žeparje, s katero želijo preprečiti žeparstvo na vlakih, je nemška policija združila prizadevanja več evropskih držav, tudi naše. Sodelujeta tudi Europol in Railpol, pri nas so poleg policije aktivne tudi Slovenske železnice. Glavni cilj projekta je spodbuditi samozaščitno ravnanje in opozoriti na žeparje. Ob tej priložnosti predstavljajo nekaj glavnih žeparskih metod, ki jih je dobro poznati, da se lahko zaščitimo in krajo pravočasno preprečimo. Mednarodna preventivna akcija je sicer usmerjena predvsem na preprečevanje žeparstva na železniških postajah, vendar se opisanih načinov poslužujejo povsod, kjer se znajde veliko ljudi na enem mestu. Na primer na ulicah, v trgovinah in trgovskih središčih, na avtobusih, različnih postajališčih.

Žeparji torej za neopazno tatvino izkoristijo gnečo in tesen stik z žrtvijo. Malo jih deluje samih, večina pa sodeluje med seboj oziroma dela v skupinah. Tipičen primer je, da eden od storilcev tarčo zamoti, drugi pa ji ukrade denarnico. A načini so zelo raznoliki. Policija tako med drugim opozarja na »oviralca«. Ta zapre ali ovira konec (tekočih) stopnic, tako da se ljudje »nakopičijo«. In medtem ko so vsi pozorni, kaj se dogaja spredaj, njegov pajdaš od zadaj seže žrtvi v žep ali torbo. Potem je tudi »zaletavec«, ki se v gneči oziroma množici zaleti v žrtev in ji pri tem (on ali njegov pajdaš) seže v žep ali torbico. Ali denimo »darovalec rož«: tarčo prijazno ogovori in ji pokloni rožo, s čimer jo zmede, hkrati pa spretno izmakne, kar želi. Policija opozarja tudi na »zahrbtno nerodo«. »Ponesreči« tarčo polije oziroma umaže in ji nato »velikodušno« skuša očistiti obleko. Njegov edini cilj pa je seveda njena denarnica. mfr