Člani sveta zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) so na današnji korespondenčni seji sprejeli sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine.

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 947,67 evra. Če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zpiz-2, ki med drugim ureja pravice na podlagi invalidnosti, pa 693,69 evra.. Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja znaša 3790,68 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zpiz-2 pa 2774,78 evra. Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša 260,61 evra.

Nadomestila za invalidnost, nastalo v letu 2021, se od 1. januarja 2021 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 563,86 evra. Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, ki je nastalo v letu 2021, pa se odmeri največ v višini 2.255,45 evra. Del vdovske pokojnine od 1. januarja 2021 dalje znaša največ 110,88 evra za v tem letu uveljavljeno pravico, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2255,45 evra.