Ped leti se je v občini Log - Dragomer med občani pojavila iniciativa za ureditev varne poti za pešce in kolesarje. Skozi občino namreč poteka zelo prometna regionalna cesta, zato se jim je zdelo pomembno, da bi zagotovili povezavo, po kateri bi bilo mogoče priti brez navzočnosti avtomobilov. Tako so na pobudo prebivalcev v strategijo občine 2016–2025 uvrstili tudi »zagotovitev varne pešpoti in kolesarske poti ter prehodov čez cesto« in oblikovali delovno skupino.

Na tej podlagi so začeli urejati varno šolsko pot od Lukovice do Jordanovega kota, nad katero bedi delovna skupina, ki je preučila, na kakšen način in v kakšnih dimenzijah bi bilo najbolje urediti pot na posamezni delih. Pot bo namenjena predvsem ranljivim skupinam v prometu, kot so šolarji, a tudi vsem drugim, ki želijo potovati peš ali s kolesom. Na tak način želijo obuditi tudi potovanje brez avtomobila oziroma na lastni pogon. Pot bo dolga približno sedem kilometrov in pol, za zdaj so po besedah župana Mirana Stanovnika uredili slabo tretjino predvidene trase. Glavni cilj je, da bi pešce in kolesarje preusmerili čim dlje od zelo prometne glavne ceste, s čimer bi imeli učenci varnejšo pot do šole.

Župan računa na nižjo ceno

»Ko se pogovarjamo o varni poti, je treba poskrbeti za primerno zavarovana križanja s cestnimi odseki in prehode čez jarke. Poleg tega se po vsej dolžini srečamo z različnimi lastniki zemljišč. Ko bo pot urejena v celoti, se bo od enega do drugega kraka naše občine dalo priti tako, da se v le enem delu približaš glavni cesti na manj kot deset metrov, vsi drugi odmiki bodo bistveno večji, tudi do enega kilometra,« pravi Stanovnik, ki je prepričan, da bo predvidena cena 450.000 evrov na koncu precej nižja. Upa, da bo morda celo za polovico manjša od predračunske vrednosti. Pravi, da imajo nekaj težav pri pridobivanju zemljišč v nekaterih delih občine.

»Nekateri v poti prepoznajo svoj interes in interes lokalnih skupnosti, drugi pa ne, zato se moramo malo dlje časa pogajati. Na območju Jordanovega kota in Loga potekajo zadeve zelo tekoče, na območju Dragomera se nekoliko bolj zapletajo, a verjamem, da bomo to znali rešiti. V zadnjem obdobju smo naredili poseg v športnem parku na Logu, tako da z varno potjo pridemo že blizu osnovne šole,« pravi in dodaja, da skušajo denar pridobiti iz najrazličnejših virov, tudi iz lokalne akcije skupine Barje z zaledjem. aro