Dozdeva se mi tudi, da postaja domoljubje vedno bolj zlorabljen pojem. Za velike domoljube se imajo zlasti tisti, ki se ne morejo dvigniti iz svojih mlakuž egoizma. (Kdo je pravzaprav v drugi svetovni vojni pomagal okupatorju pri njegovih genocidnih namerah? Taki domoljubi?) Usta so jih polna zločinskih povojnih pobojev, sami pa postajajo sokrivi, da umira civilno prebivalstvo, seveda ne naše, zaradi Natovih imperialističnih pohodov. Ne vidijo, da Nato ščiti samo političnoekonomske interese ZDA in bivših kolonialistov v škodo drugih držav, tudi Slovenije. Sedanja vlada, s Toninom in NSi na čelu, se mu na vso moč podreja in hoče zmetati milijone izključno za njegove potrebe. Ko je ustavno sodišče zadržalo vladni »oboroževalni« zakon, so mimo US sprejeli novega.

Nato je kriv za največjo begunsko krizo in begunci umirajo tudi zato, ker jih »domoljubi« zavračajo in vračajo, kot da niso pomoči potrebni. Za »otroke jim gre«, pravijo, a tuji otroci se brez njihovega sočutja ter obžalovanja utapljajo v Jadranu, umirajo v taboriščih in v slovenskih gozdovih. Cerkev pri nas še podpira tako politiko in s svojo prisotnostjo v vojski posredno pomaga pri Natovem zločinskem početju. (Se zgodovina ponavlja?) Pomaga tudi Janševi agresiji nad našimi državljani, tujimi novinarji, evropskimi poslanci in poslankami ter nad naravo. SAZU, kje je vaša izjava? Živite samo v preteklosti in za preteklost?

Da, naši »domoljubi« in narava! Podnebne spremembe zanikajo, zveri (medvede, divje svinje…) bi kar postrelili, a ne samo njih. Še vedno imam pred očmi znanca, kar naprej leta v cerkev, ki je svojega psa dal »uspavati« samo zato, ker jih je ponoči z laježem motil. In njegov odgovor? Bog je ustvaril živali, da služijo ljudem. (Kakšen je potem ta njegov bog?) Zemljo bi razprodali tujcem, gozdove posekali in les podarili Avstrijcem (no, kakšno najlepšo jelko tudi Vatikanu), pitno vodo, naše zadnje bogastvo, pa bi kar zastrupili.

Strah me je takih stališč in še bolj takih odločitev. Za dobro nas in naše Slovenije si želim, da bi z ustavno obtožbo Janše uspeli. Janši naklonjen vrhovni sodnik Jan Zobec o njej meni: »Ob hitrem branju dobiš vtis, da gre za globoko averzijo do obtoženega.« Tudi brez hitrega branja bi mu moralo biti jasno, kakšno nepopravljivo škodo nam avtokratski obramboslovec, ki si domišlja, da je osamosvojitveni heroj in da lahko obvladuje ves svet, v resnici dela. Domnevam, da nekdanji ustavni sodnik še kaj da na pravo, zakone in na našo ustavo.

Polona Jamnik, Bled