Peter Žibert, direktor podjetja Dolnov, ki je investitor gradnje in priključka na regionalno cesto, navaja, da bi gradnja krožišča vzela parkirišču nasproti novogradnje 30 odstotkov parkirnih mest. To absolutno ne drži, saj bi gradnja krožišča vzela največ štiri parkirna mesta, največ dve parkirni mesti na vsaki strani uvoza, pa še to ni nujno, ker je prostora dovolj. Sprašujem g. Žiberta, ali nenamerno zavaja ali pa zlonamerno laže. Gradnja krožišča bi bila verjetno stroškovno dražja in časovno daljša.

To dokazujem z naslednjim argumentom. Trenutno je pred športno halo Poden in šolskim centrom na razpolago 113 zarisanih parkirnih mest (vključno s parkirišči za invalide) za osebne avtomobile in veliko parkirno mesto za najmanj dva avtobusa. To je 3,5 odstotka oziroma 1/30 parkirnih mest in ne 1/3, kot navaja Žibert.

Prosim g. Žiberta, da dodatno in korektno pojasni, zakaj vztraja pri gradnji semaforjev, saj je splošno znano, da se v sodobnem času povsod gradijo krožišča, ki so bolj pretočna in varna. Prebivalci naselij Podlubnik, Stara Loka in celotne Seške doline smo absolutno proti gradnji križišča s semaforji, želimo krožišče.

Janko Podrekar, Škofja Loka