Žlakova kandidatura za nadzornika Petrola je drugi poskus SDH, da bi v nadzorni svet največjega domačega trgovca z nafto imenoval svojega predstavnika. Prvi poskus se je milo rečeno ponesrečil, saj je Bračko iz nadzornega sveta odstopil, še preden bi nastopil svojo funkcijo 11. aprila letos. Vzrok: Bračko je ob svoji kandidaturi za nadzornika jamčil, da nima več politične funkcije v SDS, vendar so medijska razkritja kasneje te njegove trditve kasneje demantirala. Na medijske zapise so se odzvali tudi v SDH in Bračka pozvali, naj se izreče glede svojih funkcij v stranki SDS. Sledil je Bračkov odstop. Za politične funkcionarje pri kadrovanju v državna podjetja namreč veljajo posebna pravila. Natančneje, zakon o SDH članstvo v nadzornih svetih podjetij v solastništvu države prepoveduje osebam, ki imajo ali so imele v šestih mesecih pred imenovanjem funkcijo v politični stranki. Ob tem dodajmo, da to prepoveduje tudi statut SDS. Ta določa, da kadar SDS sodeluje v vladni koaliciji, funkcija člana izvršilnega odbora stranke ni združljiva s funkcijo predsednika ali člana nadzornega organa ter funkcijo predsednika ali člana uprave gospodarske družbe v neposredni ali posredni večinski lasti države.

Janez Žlak tako kot Branko Bračko sodi v krog stranke SDS. Na mesto predsednika uprave SDH se je zavihtel lansko jesen. Svojo poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje in kasneje napredoval do pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH Rudnik Trbovlje – Hrastnik in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj. V Petrolu je bil zaposlen kot izvršni direktor za področje energetike in okolja.

SDH je na skupščini decembra lani za nadzornika Petrola sprva želel imenovati Žlaka, a je ta od kandidature odstopil, namesto njega pa je bil imenovan Bračko.