Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend, v kolikor Agencija za zavarovalni nadzor do sklica skupščine ne bo nasprotovala temu predlogu. Agencija zaradi negotovih posledic pandemije na gospodarstvo pričakuje od zavarovalnic, da zadržijo izplačila dividend do konca letošnjega septembra, razen če ob spoštovanju načela previdnosti izkažejo zagotovljeno solventnost, zadostno likvidnost in dobičkonosnost poslovanja.

Uprava in nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da so podlage za izplačilo dividende ustrezne in skladno z dividendno politiko zavarovalnice predlagata dividendo v višini 1,70 evrov bruto na delnico. Skupni znesek za dividende v višini 38,6 milijona evrov evrov bo predstavljal 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za 2020 in 5-odstotni dividendni donos, kar je, kot pravijo v zavarovalnici, za tretjino več od povprečja evropskega zavarovalnega sektorja.

»Veseli nas, da lahko našim delničarjem ponovno predlagamo izplačilo dividend. Našo dividendno politiko smo začrtali kot atraktivno za delničarje ter vzdržno za razvoj in rast Skupine Triglav. Na tak način jo želimo izvajati in pri tem ravnati skladno s stališči Agencije za zavarovalni nadzor,« je povedal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar. Delničarji bodo skladno z zakonodajo odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice na redni letni skupščini, ki je načrtovana za 25. maj.