Komisija ministrstva za okolje in prostor je ob tehničnem pregledu ugotovila, da je novi plinski blok izveden skladno z gradbenim dovoljenjem, pri čemer so bili upoštevani vsi pogoji in ukrepi, ter da je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja izdelana skladno s predpisi. Glede na izid tehničnega pregleda je za novi plinski blok odrejeno šestmesečno poskusno obratovanje, v sklopu katerega bodo izvedli tudi prve meritve obratovalnega monitoringa. Sledila bosta pridobitev uporabnega dovoljenja in začetek rednega obratovanja.

Štiričlanska komisija ministrstva za okolje in prostor je pregledala dokumentacijo in dejansko stanje, poudarek pa je bil na podrobnem pregledu dokazil o kakovosti vgrajenih inštalacij, opreme, materialov in dokumentacije izvedenega stanja, so še zapisali v Tebu.

Naložba bo stala 26,4 milijona evrov

V družbi so danes potrdili, da bo celotna naložba stala 26,4 milijona evrov. Novi sedmi plinski agregat so sicer namestili ob šestem, ki redno deluje od septembra 2018. Po njihovih podatkih gre za nov nadomestni 56-megavatni plinski agregat, ki bo skupaj s šestim 53-megavatnim nadomestil stare plinske bloke z močjo trikrat po 23 megavatov iz leta 1974. Z začetkom obratovanja novega bloka bo imela TEB instaliranih 406 megavatov nazivne moči.

Pri projektu so decembra lani končali interne tehnične in komisijske preglede posameznih tehnoloških sistemov ter izvedli hladna testiranja opreme in tehnoloških sistemov. Sredi decembra so še preizkusili zagonski motor plinske turbine, prvi vžig turbine z zemeljskim plinom pa izvedli januarja. Hkrati so izvajali t. i. vroča testiranja opreme. Konec januarja so ga prvič sinhronizirali z elektro omrežjem, s prvo sinhronizacijo in obremenilnimi testi pa je blok v slovenski elektroenergetski sistem oddal prve kilovatne ure električne energije.

Teb je sicer vodilni ponudnik sistemskih storitev terciarne regulacije in t. i. temnega zagona v slovenskem elektro-energetskem sistemu, s svojo posebno plinsko tehnologijo pa zanj zagotavlja temeljne sistemske storitve. Skrbi za terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v energetskem sistemu in za zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja ter s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru sistemskega razpada.