Kot navajajo pri zagovorniku načela enakosti, je ustavno sodišče decembra lani državi naložilo, naj s 4. januarjem 2021 omogoči odprtje šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Pri zagovorniku si takšno navodilo razlagajo tako, da so do pouka v šolah upravičeni vsi otroci s posebnimi potrebami, torej ne samo tisti, ki se šolajo v šolah s prilagojenim programom in specializiranih zavodih, ampak tudi v običajnih šolah, a imajo posebne potrebe, ugotovljene z odločbami.

Gre za zelo pomembno vprašanje, ki se nanaša na pravico do izobraževanja posebej ranljive skupine posameznikov, in sicer otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v programe za otroke s posebnimi potrebami, so zapisali pri zagovorniku.

Ustavno sodišče je sicer v omenjeni odločitvi zapisalo, da se prepoved zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih zadrži le v delu, »kadar se uporablja za šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami«.

Po navedbah ministrstva za izobraževanje gre pri šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami za osnovne šole s prilagojenim programom ter zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.