Iz predloga povzemam, da bi v program proslave vključili otroške pevske zbore, ki zdaj na 3. programu Radia Slovenije, ob zaključku dnevnega predvajanja, to je malo pred 24. uro, izvajajo državno himno. To so pevski zbori, predvsem iz osnovnih šol iz vse Slovenije. Povabili bi okoli 15 zborov, ki bi na Trgu republike skupaj zapeli, najprej državno himno, potem pa bi vsak zbor zapel eno ali dve narodni ali ponarodeli pesmi iz svoje pokrajine. Nato bi sledil nagovor predsednika SAZU in predsednika Republike Slovenije. Taka vsebina proslave bi bila vsesplošno sprejeta in bila izraz zahvale zgodovinskim dogodkom, da smo vendarle dobili svojo državo.

Tak predlog bo izvedljiv tudi ob pogoju, da nam proslave ne prepreči koronavirus.

Tako kot predlagatelj sem tudi sam prepričan, da bi taka odločitev pripomogla k nacionalnemu konsenzu v zvezi s proslavo in pomagala preprečiti že zdaj napovedujoče se politično motivirane obstrukcije tega pomembnega dogodka.

Mag. Milan Lovrenčič, Ljubljana