Iz omenjene pogajalske skupine so posredovali izjave Sindikata kulture in narave Slovenije - Glosa, Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikata socialnega zavarovanja, Sindikata ministrstva za obrambo, Sindikata centrov za socialno delo Since07, Sindikata laboratorijske medicine Slovenije - Silmes, Sindikata carinikov Slovenije, Sindikata sevalcev Slovenije, Visokošolskega sindikata Slovenije ter Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS 90), v katero so vključeni Sindikat vojske, obrambe in zaščite, Sindikat pilotov ministrstva za obrambo, Sindikat letalskih meteorologov Slovenije, Sindikat veterinarskih higienikov Slovenije, Sindikat delavcev v kulturi - KS 90, Sindikat zdravstvene dejavnosti in Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju Slovenije.

V omenjeni konfederaciji so prepričani, da le enotni plačni sistem, ob upoštevanju posameznih specifik dejavnosti in poklicev ter ob tvorni vključenosti in sodelovanju reprezentativnih sindikatov pri njegovem kreiranju, zagotavlja poštena in realna razmerja plač vseh zaposlenih. Opozarjajo na posledice za obvladljivost javnih financ, v razbijanju enotnega plačnega sistema pa vidijo tudi nevarnost za razgradnjo celotnega javnega sistema in tendence po privatizaciji njegovih delov in storitev.

V visokošolskem sindikatu ocenjujejo, da načrti vlade »nujno vodijo v še bolj krivična razmerja, v odvisnost od komercialnih virov, s tem pa tudi v privatizacijo, v slabšo dostopnost študija ter v neambicioznost univerz na področju znanosti«. Izražajo pričakovanje, da se bo vlada namesto tega takoj lotila »popravkov nesmiselnih razmerij, do katerih je prišlo ravno zaradi neodgovornega popuščanja 'močnejšim' poklicnim skupinam«.

Za ohranitev obstoječega enotnega plačnega sistema v javnem sektorju so se izrekli tudi v sindikatu centrov za socialno delo. Poudarili so tudi, da nasprotujejo vsakršnemu poskusu izločitve zaposlenih v dejavnosti socialnega varstva iz tega sistema. Pripravljeni pa so se pogajati o popravkih obstoječega sistema in iskanju rešitev glede anomalij, ki se v sistemu pojavljajo.

Tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo so med drugim pojasnili, da podpirajo predloge, ki gredo v smeri nadgradnje nekaterih elementov plačnega sistema znotraj enotnega plačnega sistema, kot tudi predloge za odpravo nastalih krivic zaposlenim v Slovenski vojski in obrambnem ministrstvu. »Vse anomalije plačnega sistema je treba reševati dogovorno, kot socialni partnerji, ki so se strinjali za vzpostavitev enotnega plačnega sistema, le na tak način ga lahko tudi popravljamo, menjamo ali drugače urejamo,« pa so poudarili v Sindikatu carinikov Slovenije.