Industrializacija je imela širši vpliv, pospešila je urbanizacijo in razvoj, spodbudila priseljevanje prebivalcev, deagrarizacijo podeželja, nastanek delavskega razreda, razvoj šolstva, zdravstvene oskrbe, športne in kulturne dejavnosti in podobno. So pa zato pozneje propadi večjih obratov imeli številne negativne posledice in bili hud udarec za določen kraj oziroma regijo.

Zaradi napačnih odločitev politike in nerazumevanja vloge politike v podjetjih je bilo mnogo nekdaj uspešnih podjetij slabo vodenih ali so celo propadla, nekatera dobra podjetja so se prodala. Zaradi neodločnosti in nejasne strategije politike je tudi med prebivalstvom še vedno zaznati nezaupanje in razdvojenost. Jasno se kaže, da je regulativna vloga države pomembna tudi na področju gospodarske politike, ključno pa je, kako država oziroma vsakokratna vladajoča politika to vlogo razume, definira in uveljavlja. Seznam naših blagovnih znamk, kjer lastništvo ni več slovensko, je izjemno dolg. Lahko se le tolažimo, da bodo te znamke kljub vsemu vedno zapisane v naši kolektivni zavesti. Nedeljski dnevnik