pišem vam kot učitelj ter inkluzivni pedagog, saj menim, da je čas, da se naše šolstvo začne postavljati na nove temelje. Sedanje temelje demokratičnosti in inkluzivnosti šolstva sedanja oblast namenoma ruši. V tem zelo resnem času, času pandemije, bi morali stopiti skupaj, delovati vzajemno, solidarno ter z jasnimi navodili stroke, kar zadeva vse ukrepe za zajezitev pandemije v šolstvu. Od ministrice smo pričakovali nesebično pomoč, jasne smernice za delo, podporo tako učiteljem, učiteljicam kot mladim učečim se ljudem. Pričakovali smo vsaj tedensko oglašanje z ministrico prek medijev, saj v teh časih potrebujemo, če drugega ne, spodbudno besedo in občutek varnosti. Dobili pa smo veliko žaljivk, groženj našim dijakom, ki so si želeli nazaj v učilnice, in še več opravljenega dela proti nam in ne za nas.

Spoštovani gospod predsednik, popolnoma razumem in razumemo, da je med nami virus, ki nas ne pusti na miru, se ne ozira na naša prepričanja in delo, popolnoma razumem in razumemo ukrepe zdravniške stroke, dovolj pa nam je politike, ki se vmešava v naše delo, nas ponižuje in žali. To je storila tudi šolska ministrica Simona Kustec, ki je ob interpelaciji izjavila, da so se nekateri učitelji, ki so delali na daljavo, končno naučili prižgati računalnik. To je nesprejemljivo in ministrico sem pozval k javnemu opravičilu, a zaman, od nje ni odgovora.

Spoštovani predsednik, smo demokratična država (naj bi bili), kjer so vsakokrat razpisane demokratične volitve, torej volitve, kjer se državljani po svoji volji in vesti odločimo za ljudi, ki nas nato zastopajo v parlamentu. Torej so izvoljeni ljudje tisti, ki so izvoljeni zaradi nas, zato se mi zdi, da imamo tudi učitelji pravico do odziva ministrice gospe Simone Kustec glede na njene izjave, naperjene proti učiteljem, da se javno opraviči.

Kajti, gospod predsednik, tisti, ki prizna svoje napake, je moder človek, sočuten in človek v pravem pomenu besede. Učitelji si zaslužimo modrega človeka na čelu ministrstva, sočutnega, človeka, ki bo gradil temelje solidarnosti, demokratičnosti ter inkluzivnosti. Ne nazadnje mora biti vzor mladim učečim se ljudem, vzor učiteljem, učiteljicam, vzor sodobni evropski družbi.

Spoštovani predsednik, na čelu evropske države ste, na čelu države v zvezi držav, ki naj bi temeljila na demokraciji, svoboščinah in človekovih pravicah, kjer je šolstvo skupek intelektualcev, sočutnih ljudi, ki mlade, bodoče rodove ter snovalce bodoče družbe učijo in so jim zgled v svoji odprtosti, inkluzivnosti, zgled v svojem dosedanjem znanju, ki ga podajajo naprej v mlade roke, ki ga bodo še oplemenitile.

Zato vas, gospod predsednik, v imenu učiteljstva in tudi v svojem imenu vljudno naprošam, da v tem sestavku napisana razmišljanja in pobude prenesete ministrici gospe Simoni Kustec, morda bo prisluhnila vam. Tudi sicer bi vam državljani želeli večkrat prisluhniti, a se oglasite premalokrat.

Jurij Marussig, mag. prof. inkluzivne pedagogike