Finančni načrt predvideva, da bodo skupni prihodki znašali 131,21 milijona evrov, skupni odhodki pa 136,08 milijona evrov, so sporočili iz RTVS. Razliko med prihodki in odhodki, ki znaša 4,77 milijona evrov, naj bi pokrili iz presežkov preteklih let. Programski svet RTVS je 15. marca dal pozitivno mnenje k predlogu finančnega načrta. Za je glasovalo 13 programskih svetnikov, štirje so bili proti, šest pa je bilo vzdržanih.