V pravilih EU o obdavčitvi tobačnih izdelkov so opredeljeni in razvrščeni različni tobačni izdelki in določene ustrezne najnižje davčne stopnje za vso EU, ki se uporabljajo za tobačne izdelke.

Po pojasnilih komisije razlike v stopnjah med državami članicami povzročajo pretirane čezmejne nakupe in spodbujajo h goljufivemu ravnanju. »Poleg tega sedanja pravila niso usklajena in ne upoštevajo dejstva, da se trg razvija in da nanj vstopajo novi izdelki, kot so elektronske cigarete in segrevani tobačni izdelki,« so še dodali v Bruslju.

Zbrana mnenja bodo podlaga za pregled in revizijo obstoječih pravil na tem področju do konca leta. V posvetovanju lahko zainteresirani prek izpolnitve vprašalnika sodelujejo do 22. junija letos, so dodali.