Nova direktorica Mestne knjižnice Kranj Maja Vunšek je vodenje te ustanove prevzela v zahtevnih razmerah. »Ravno sem pregledovala program in strateški načrt dela za letošnje leto. Ugotavljam, da je vse napisano za lepe, uspešne, običajne čase. Pravi izziv je delo prilagoditi novim razmeram in spreminjajočim se omejitvam. Moje načelo je, da uporabnikom ves čas sporočamo, da smo tu zanje, ne glede na to, ali smejo v knjižnico in med knjižne police ali ne. Uporabniki nas ne smejo pozabiti, zato se jim moramo približati na drugačen način,« pravi Vunškova.

Dobro obiskani spletni dogodki

»Odkar smo sredi februarja skladno s predpisi ponovno omogočali dostop do knjižnih polic, se obiskovalci še niso vrnili. Opažamo, da so spremenili svoje navade,« pravi direktorica kranjske knjižnice pred vnovičnim zaprtjem kulturnih ustanov. Opozarja, da je knjižnica pomembna tudi kot prostor, ne le kot izposojevalnica knjig. »Ljudje naj bi v njej kakovostno preživljali prosti čas, se družili, obiskovali dogodke ali pa samo posedali po čitalnici in se sprehajali med knjižnimi policami, ne da bi jih kdo vprašal, kaj počnejo,« opisuje namen delovanja.

Spletni dogodki v organizaciji Mestne knjižnice Kranj, ki jih je precej in so nadomestili tiste, ki bi morali potekati v živo z obiskovalci, so zelo dobro obiskani in z njimi vstopajo tudi v domove bolj oddaljenih prebivalcev države. Na daljavo je pod okriljem kranjske mestne knjižnice mogoče početi ali spremljati veliko stvari, med drugim se je mogoče pridružiti tudi telovadbi za krepitev zdravja. »Ni omejitev, kaj vse se lahko v knjižnici ali preko nje dogaja,« opozarja direktorica.

Predvsem si kranjski knjižničarji prizadevajo najti načine, kako v času omejitev ohranjati in dvigovati družinsko pismenost, pravi Vunškova. »Družine so za nas pomembna ciljna skupina. Pomembno je, da vsi družinski člani razumejo stvari, da znajo poiskati informacije. V interesu vseh nas, predvsem pa lokalne skupnosti je, da imamo čim bolj bralno pismene ljudi, saj to dviguje kakovost bivanja v našem okolju,« poudarja.

Najboljšo izposojo je dosegala enota na Jezerskem

Kranjska mestna knjižnica ima okoli 19.000 aktivnih članov in še mnogo več uporabnikov. »Aktivno članstvo je v zadnjem letu upadlo, a ni vse tako slabo. Kar za 113 odstotkov se je povečala izposoja elektronskih knjig, za 63 odstotkov pa se je povečalo število rezervacij, saj je bila to nekaj časa edina možnost za izposojo knjig. Ob ponedeljkih smo poskrbeli tudi za petsto in več rezervacij,« opisuje Vunškova. Zanimive spremembe so se v knjižnicah odražale tudi med omejitvami gibanja na občino prebivališča. »Struktura obiskovalcev oziroma izposojevalcev v posamezni knjižnici se je močno spremenila. Ljudje si knjig niso več izposojali v kraju, kjer delajo, saj so mnogi ostali doma, ampak v lokalnem okolju. Tako je imela najboljšo izposojo naša krajevna knjižnica na Jezerskem, ki je precej oddaljena od Kranja in deluje v svoji občini,« dodaja.

Sicer pa se Vunškova v knjižnici, kjer skupaj z okoli 45 zaposlenimi kuje nove ideje za približevanje uporabnikom, izvrstno znajde, saj je v njej, kot pravi, opravljala že vsa mogoča dela. V gimnaziji je tu opravljala prakso, pozneje še pripravništvo, v kranjski knjižnici je delala preko javnih del. Za študij bibliotekarstva pa se je odločila po prihodu iz tujine, ko je delala v knjigarni v prestolnici. »V veliko pomoč mi je bilo, da sem pri študiju izhajala iz prakse, saj sem ves čas natančno vedela, kako sistem deluje,« pravi Vunškova in dodaja, da ji vse dosedanje knjižničarske izkušnje krepko pomagajo tudi pri vodenju te pomembne kranjske ustanove.