Kot so zapisali v sindikatu, od inšpektorata pričakujejo, da bo ustrezno ukrepal, v nasprotnem primeru bodo prisiljeni pozvati delavce, da prekinejo z vsem delom, ki se vsakodnevno prepleta z najetimi zunanjimi izvajalci. Ob ugotovitvah sveta delavcev, ki je zaradi suma na nezakonitost tovrstnega opravljanja dela podal prijavo na inšpektorat za delo, so v sindikatu zbirali informacije s terena, ki sum o nezakonitosti po njihovem še dodatno krepijo. Delo pogodbenih izvajalcev namreč celo presega okvire, ki so jih v primeru zunanjih delavcev v Luki Koper na inšpektoratu za delo navedli kot pravno še dopustne.

V sindikatu navajajo, da pogodbeni izvajalci dostavljajo pakete, ki jih pripravljajo in v poštni sistem vnašajo zaposleni na Pošti Slovenije in jih tudi prevzamejo, kadar vročitev ni uspešna. Pošta zunanje izvajalce prav tako opremlja z lastno aplikacijo za vročanje paketov, s telefoni in z obvestili za stranke ob neuspeli vročitvi.

Zaposleni na Pošti ob tem prevzemajo in obdelujejo vso dokumentacijo in gotovino povezano z dostavo paketov, za vse reklamacije, iskanje in sledenje paketom ter morebitne pritožbe pa je pristojen zaposleni na Pošti. Nadrejeni odrejajo delo pogodbenim izvajalcem na enak način kot zaposlenim. Za pogodbene izvajalce je sicer predvidena pogodbena kazen, nadomeščanje odsotnosti pogodbenih izvajalcev pa zagotavlja Pošta Slovenije, pojasnjujejo v sindikatu.

Podobnost s sistemom IPS v Luki Koper

Še bolj jih skrbijo novi javni razpisi za podizvajalce, ki opozarjajo, da ne gre za začasno najemanje delavcev v času povečanega obsega dela, temveč nakazujejo na dolgoročno sodelovanje s podizvajalci. Sistem po njihovem spominja na nekdanji sistem Izvajalcev pristaniških storitev (IPS), za katerega sta tako inšpektorat kot tudi sodišče presodila, da gre za nezakonito prakso.

»Že takrat je tedanja glavna inšpektorica za delo izpostavila, da bi tak model bil zakonit le preko agencij za posredovanje delavcev ali pa z oddajo izvajanja celotne dejavnosti podizvajalcu. V primeru podizvajalcev Pošte Slovenije ne gre ne za eno ne za drugo,« poudarja pooblaščenec SPD Saša Gržinič.

V sindikatu pričakujejo, da se bo s svojim stališčem odzval tudi Slovenski državni holding (SDH), ki je takrat prav nepravilnosti v zvezi z delavci IPS uporabil kot argument za razrešitev uprave Luke Koper. Če je bila ta praksa za SDH tedaj sporna, potem v sindikatu ne vidijo razloga, da bi bila v primeru Pošte Slovenije dopustna.

Pošta: Najem podizvajalcev je v skladu z zakonodajo

V vodstvu Pošte Slovenije pojasnjujejo, da najem pogodbenih izvajalcev ne pomeni zmanjševanja števila redno zaposlenih sodelavcev, pač pa nameravajo prav nasprotno - njihovo število povečevati tako na področju dostave kot tudi manipulacije oziroma dela za okenci. Ob tem trdijo, da je najem podizvajalcev v celoti skladen z zakonodajo. Gre za pogodbeno razmerje z elementi civilno-pravne narave, torej za sodelovanje med poslovnimi subjekti in ne za zaposlitev delavcev, saj Pošta podizvajalcem plača storitev, ki se obračuna po številu enot, prevzetih v dostavo, so dejali na Pošti.

V podjetju imajo sicer trenutno pogodbe za dostavo paketov sklenjene z desetimi pogodbenimi izvajalci, ki opravljajo dostavo s 83 vozili. Glede na število zaposlenih, ki v njihovi odvisni družbi IPPS opravlja dostavo pošiljk, ta številka predstavlja 2,7 odstotka lastnih izvajalcev v segmentu dostave in 1,4 odstotka vseh zaposlenih v segmentu prometa. Za takšen način so se, kot pravijo, odločili predvsem zaradi hitrejšega, lažjega in optimalnega pokrivanja večjih nihanj v obsegu poslovanja, odločitev pa temelji na analizi potreb delovnega procesa, ponudbe na trgu in ekonomičnosti poslovanja.

Ob tem so spomnili, da so v zadnjem obdobju pogodbene izvajalce iskali predvsem konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta zaradi ekstremno povečanih količin paketnih pošiljk, kar je bilo zlasti posledica epidemije in spremenjenih navad potrošnikov. Kljub temu na Pošti poudarjajo, da najem pogodbenih izvajalcev ne pomeni zmanjševanja redno zaposlenih sodelavcev, saj nameravajo število na področju dostave letos povečati za predvidoma 82 zaposlenih.