»Kot razberemo iz zadnjih informacij vlada ob zaprtju države od 1. do vključno 11. aprila med izjeme ni uvrstila obstoječih tekmovanj na najvišji ravni v kolektivnih športnih - kot je denimo to storila za določene gospodarske dejavnosti - in sodeč po tem v omenjenem obdobju izvedba tekmovanj ne bo dovoljena,« so zapisali predsedniki Matjaž Rakovec (HZS), Matej Erjavec (KZS), Radenko Mijatović (NZS), Metod Ropret (OZS) in Franjo Bobinac (RZS).

»Zato predstavniki kolektivnih panožnih zvez vlado pozivamo, da enako kot je to storila za gospodarstvo, v času zaprtja države tudi športu omogoči nadaljevanje tekmovanj, ki se lahko trenutno ob doslednem upoštevanju odlokov in priporočil izvajajo na podlagi odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov od 11. februarja letos,« sledi v pozivu, ki je med drugim dosegljiv na spletni strani KZS.

»Naj še enkrat poudarimo, da se na vseh panožnih zvezah v kolektivnih športih dobro zavedamo resnosti razmer, povezanih s pandemijo koronavirusa. Tako smo v skupnem sodelovanju zvez in Nacionalnega inštiututa za javno zdravje (NIJZ) znotraj svojih organizacij že ob začetku tekmovanj pripravili protokole za izvajanje treningov in tekem, ki se redno posodabljajo in zajemajo upoštevanje vseh navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2,« je dodano v pismu, ki sta ga poleg vlade prejela še ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec.

»V tekmovanjih pod okriljem hokejske, košarkarske, nogometne, odbojkarske in rokometne zveze v času pandemije koronavirusa skrbno upoštevamo vse vladne odloke za izvedbo treningov in tekmovanj. Pripravljene protokole klubi dosledno spoštujejo in izvajajo. Dokaz temu je tudi podatek, da v športu praktično ne prihaja do velikega števila okužb oziroma so le te minimalne. Z rednimi testiranji športnikov in strokovnega kadra se morebitne okužbe tudi nemudoma ugotovijo ter se skupaj z drugimi ukrepi in na podlagi skrbno pripravljenih protokolov zamejijo, s čimer se prepreči sama širitev virusa,« piše v nadaljevanju skupnega pisma.

»Šport je tako kot gospodarstvo pomembna panoga, s športom pa se v tekmovanjih, ki so bila do zdaj dovoljena, veliko oseb ukvarja profesionalno - tako igralcev kot igralk, pa tudi trenerjev. Poleg tega s svojimi uspehi izdatno pripomorejo tudi k promociji države. Glede na to, da so se dosedaj tekmovanja in treningi varno izvajali v celotnem obdobju pandemije od lanskega oktobra, ne vidimo razloga, da z dobro prakso in spoštovanjem ukrepov tega ne bi nadaljevali tudi sedaj. Upamo, da boste na omenjeno temo športa še dodatno razpravljali in športna tekmovanja na državni ravni dodali na seznam izjem v času med 1. in vključno 11. aprilom,« so še zapisali predsednik omenjenih zvez.

Vlada je na seji v nedeljo sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa, veljali bodo od 1. do vključno 11. aprila. Tudi v tem času vrhunski športniki lahko še naprej trenirajo, tudi velika mednarodna tekmovanja pri nas bodo lahko v času zaprtja države potekala. »Tudi v tem času veljajo izjeme pri vrhunskem športu, za kategorizirane športnike olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ter za kadete in mladince, ki so člani državnih reprezentanc. Ti bodo lahko tudi v tem obdobju lahko še naprej trenirali,« je po seji vlade povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Dejala je, da prav tako velja izjema pri organizaciji velikih mednarodnih tekmovanj tako v individualnih kot kolektivnih panogah.