Na ljubljanski mestni občini pri vzpostavljanju novega Centra Rog, ki ga občina gradi na območju nekdanje tovarne koles Rog ob Trubarjevi cesti, očitno ne želijo izgubljati časa. Ne nazadnje so pred časom napovedali, da naj bi bilo novo »središče ustvarjalnosti« končano v dveh letih. Odkar so sredi januarja po petnajstih letih delovanja iz Roga izselili uporabnike Avtonomne tovarne (AT) Rog, so tako na območju že porušili dotrajane objekte, objavili javna razpisa za sanacijo galvane z nevarnimi kemikalijami ter za obnovo in dograditev osrednje tovarniške stavbe, zdaj pa ustanavljajo še javni zavod Center Rog.

Direktor z največ dvema pomočnikoma

Na aprilski seji mestnega sveta bodo ljubljanski mestni svetniki namreč med drugim razpravljali o sklepu o ustanovitvi novega občinskega javnega zavoda, pod okriljem katerega bi deloval novi Center Rog. Ker ima lista ljubljanskega župana Zorana Jankovića v mestnem svetu večino, je pričakovati, da bodo svetniki ustanovitev zavoda potrdili. A številni svetniki iz opozicijskih vrst, predvsem predstavniki iz vrst Levice, so bili v preteklih mesecih precej kritični do ravnanja občine v primeru izselitve uporabnikov AT Rog in občinskih načrtov za ureditev območja med Ljubljanico in Trubarjevo cesto. Zato bo najbrž tudi na aprilski seji razprava o Rogu burna.

Kot je razvidno iz objavljene dokumentacije, bi občina ustanovila javni zavod, ki bi se imenoval Kreativno središče Center Rog oziroma skrajšano Center Rog, z ustanovitvenim aktom pa želijo urediti status zavoda pa tudi določiti razmerja med zavodom in občino kot ustanoviteljico ter odgovoriti na temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda. Novi zavod bi imel sedež na Trubarjevi cesti 72, vodil bi ga direktor s petletnim mandatom, ki bi lahko imel največ dva pomočnika. Med organi zavoda bi bil še sedemčlanski svet zavoda, med katerimi bi bila tudi člana, imenovana na predlog Krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij in Univerze v Ljubljani.

Izobraževanja, delavnice, seminarji

Novoustanovljeni javni zavod bi finančna sredstva lahko črpal iz občinskega ter državnega proračuna in drugih javnih virov, s trženjem blaga in storitev, z oddajanjem nepremičnin ali delov nepremičnin, na primer z oddajanjem (bivalnih) ateljejev, ki jih namerava občina urediti v novem Centru Rog, ter s pomočjo donacij.

Kot je še razvidno iz razpisa, bi v zavodu skrbeli predvsem za izvajanje dejavnosti s področja sodobne kulture ter umetniške in tehnološke ustvarjalnosti. V sklopu zavoda bi tako med drugim izdajali in posredovali knjižnično gradivo, ki bi bilo na voljo v načrtovani knjižnici, pripravljali bi lahko strokovna posvetovanja, predavanja ter kongrese in razstave, v Centru Rog bi lahko potekali tudi delavnice ter neformalni izobraževalni programi.