izraz kultura v širšem pomenu besede označuje vse produkte posameznika, skupine ali družbe inteligentnih bitij. Sem spadajo umetnost, tehnika, znanost, kot tudi moralni sistemi ter značilna vedenja in navade izbranih inteligentnih entitet. Osebna kultura posameznika se med seboj razlikuje, zato je zelo pomembna dediščina civilizacije. To definicijo kulture nam podaja wikipedija. V slovarju slovenskega jezika piše, da je kultura skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega ustvarjanja.

Spoštovani gospod minister, slovenska kultura je rezultat ustvarjalnosti nas ustvarjalcev z mnogih področij delovanja in je ogledalo naše družbe, ki ga vidi Evropska unija in svet. To ogledalo je za zdaj še celo, svetlo, uspešno. Toda po vaših izjavah v parlamentu ob vaši interpelaciji, ki zadevajo protestnike, ljudi, ki želijo obstati v kulturi, se to ogledalo sesuva v črepinje. To velja tudi za vaše izjave pred tem.

Spoštovani minister, če se zunaj parlamenta zberejo ljudje, ki jim je mar za kulturo, potem je v kulturi nekaj hudo narobe. Kot pesnika me je zelo prizadelo, pa tudi vse druge ljudi, ki delajo v kulturi, da ste nas označili za tretjerazredne državljane, šli ste še dlje in rekli, da smo fašisti. To besedo zelo težko zapišem, kaj šele, da bi jo izrekel. Vi pa ste jo izrekli v javnosti.

V slovarju slovenskega jezika je fašist opredeljen kot človek, ki hoče iztrebiti določen narod. Glede na definicijo te oznake me zanima, kaj imamo kulturniki, ki smo ustvarjalci umetnosti, pesniki in pisatelji, ki skrbimo za ohranitev slovenske besede, slikarji, ki se ponašajo z enkratnimi slikarskimi deli, glasbeniki, ki nam s svojim izjemnim darom bogatijo svet, da ni tih in prazen, plesalci, ki nam dajejo izjemne predstave, igralci ter vsi ustvarjalno sodelujoči v državi, ki z namenom obstoja slovenskega naroda ohranjajo kulturno dediščino ter jo plemenitijo s svojimi deli, z oznako fašisti.

Spoštovani minister, to je skrajno neprimerna izjava, ki po eni strani nima nič skupnega s kulturo, po drugi strani pa je žaljiva za vse ustvarjalce. Primerjati fašiste z nami, kulturniki, je zavržno dejanje, ki je vrglo izredno slabo luč na ves slovenski narod.

Od ministra za kulturo sem pričakoval predvsem kulturnega človeka, intelektualnega človeka, ustvarjalca ter občudovalca umetnosti. Empatičnega človeka, ki bo zaznal vsako težavo v teh težkih časih pandemije, ki bo spodbujal ustvarjanje mladih ustvarjalcev, se zavzemal za ljudi, ki so na svojem področju ostali popolnoma brez zaslužka, stal ob strani travmatičnim izkušnjam glasbenikov, gledališčnikov, ustvarjalcev vseh zvrsti, ki v teh časih ne morejo preživeti samega sebe, kaj šele družinskih članov. V nasprotju s tem se zdaj ruši še tisto, kar je ostalo od kulture. Tovarna Rog je bil pokazatelj in napoved, kaj se bo zgodilo z vsem nami, kulturniki.

In to ni dobro, gospod minister, ni dobro za nas, ni dobro za naš ugled v svetu, ni dobro za nikogar. Smo edina država v svetu, kjer je praznik kulture državni praznik – in na ta dan so izobešene slovenske zastave. Na žalost jih je čedalje manj in bojim se, da bodo v prihodnosti še tiste, ki so ostale na pol droga. Tudi moja.

Glede na vse vaše izjave proti kulturi, o tretjerazrednosti ljudi, ki se ne strinjamo z vami, o fašistih in še marsičem, vas pozivam, da se javno opravičite. Kajti človek, ki prizna svoje napake in se zna za storjeno opravičiti, je velik človek, moder, kulturen. Še sem prepričan, da ste to tudi vi.

Jurij Marussig, pesnik