Predstavnika ministrstva za finance in obrambo sta poslancem predlog novele zakona predstavila v četrtek zvečer. Neposredni proračunski uporabniki praviloma ne smejo prevzemati obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, a pri vojaški opremi so dobavni roki tudi leto in pol, poleg tega so dobave praviloma razdeljene v daljše časovno obdobje, je povedala Kristina Šteblaj s finančnega ministrstva.

Zdaj je v zakonu o izvrševanju proračuna zapisano, da kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti veljajo tudi pogodbe za investicije v Slovensko vojsko na podlagi posebnega zakona. Potem ko je ustavno sodišče januarja zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v vojsko začasno zadržalo, pa zdaj vlada predlaga, naj kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti veljajo pogodbe za investicije, predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Uroš Lampret je pojasnil, da gre za tiste projekte, ki jih je DZ že pred leti zapisal v strateške dokumente vojske. Predvsem pa je potrditev predlaganih sprememb po njegovih besedah potrebna, da bi lahko kupili taktično transportno letalo, ki pa se ne bo uporabljalo le za potrebe vojske.

Opozicija: Nesprejemljiv obvod ustavnega sodišča

Večji del opozicije tej določbi nasprotuje. »Z njo se bo namreč omogočilo, da se bodo lahko začele nabave Slovenske vojske v višini 780 milijonov evrov, še preden bo ustavno sodišče o tem odločilo,« je opozorila Andreja Zabret (LMŠ). Miha Kordiš (Levica) ocenjuje, da obravnavani zakon krši celo serijo členov ustave. Prepričan je, da se z njim poskuša obiti zakon o za 780 milijonov evrov investicijah v Slovensko vojsko, ki ga je ustavno sodišče januarja začasno zadržalo.

Predlog novele zakona sicer prinaša nekatere rešitve, ki se zdijo opoziciji dobrodošle. Ena od njih je podaljšanje roka za predložitev letnih poročil Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve ter za oddajo davčnih obračunov Finančni upravi RS v tem letu z 31. marca na 30. april. V Levici bi te določbe iz zakonskega besedila izvzeli in uredili z drugim zakonom, ki so ga že vložili v obravnavo v DZ. V SD pa predlagajo daljše podaljšanje teh rokov, in sicer do konca junija.

Novela zakona bo uveljavila tudi možnost prerazporeditve proračunskih sredstev za financiranje namenov v zvezi z epidemijo ter dodatno zaposlovanje pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna države in občin pod določenimi pogoji.

Da bodo predlog novele zakona podprli, so v četrtek poleg poslancev koalicije napovedali v DeSUS in SNS.