V zadnjih treh mesecih leta 2020 je na vsaj eno zasebno potovanje odšlo okoli 114.000 ali šest odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je najmanj, odkar Statistični urad RS (Surs) spremlja turistična potovanja prebivalcev Slovenije. V četrtem četrtletju 2019 je zasebno potovalo približno 448.000 ali 25 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je štirikrat več kot v zadnjem četrletju lani.

V četrtem četrtletju 2020 je bilo opravljenih okoli 155.000 zasebnih potovanj ali za 78 odstotkov manj kot v istem obdobju leta 2019, ko jih je bilo okoli 710.000. Velika večina zasebnih potovanj je bila v zadnjem lanskem četrtletju opravljenih v Sloveniji, okoli 81 odstotkov.

Kar 1.680.000 ali 94 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, se v lanskem četrtem četrtletju ni odpravilo na nobeno zasebno potovanje. Večina izmed teh (60 odstotkov) je kot glavni razlog za to navedla epidemijo covida-19. Med preostalimi, ki zasebno niso potovali, jih 12 odstotkov ni čutilo potrebe po potovanju, 10 odstotkov jih ni potovalo zaradi pomanjkanja prostega časa, devet odstotkov iz zdravstvenih razlogov, pet odstotkov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, štirje odstotki pa zato, ker ta letni čas zanje ni bil primeren za potovanje.